The Effect of Fluid Drilling on Seedling Quality of Cucurbit Rootstock Seeds at Low Temperature Sowing

Grafting is used widely in cucurbits, mainly in watermelon transplant production. Seeds are sown in early spring in rootstocks to get seedling for grafting. Even though glasshouse is heated night temperatures may drop down and extends the time of appearance of seedlings on the surface. So early emergers are likely to produce well developed seedlings compared to late emergers. This is an impact on graftable seedling numbers. This work was carried out to test the effect of sowing germinated rootstock cucurbit seeds (fluiddrilling) on seedling emergence and seedling quality at low temperature. Six rootstock cultivars (Domingo, Zorba, Polifemo, Carnivor, Strongtosa and Gürdal) were germinated in laboratory conditions and 2-3 mm radicle protruded seeds were sown in a peat:moss:perlite mixture either with or without gel at 18 °C. Subsequently germinated seeds were stored either at 5 °C over five days and sown with or without gel mixture. Results indicated that sowing germinated seeds in all cultivars significantly increased emergence percentages (p

Kabakgil Anaçlık Tohumlarında Sıvı Ekim Metodunun Düşük Sıcaklık Ekimlerinde Fide Kalitesine Etkisi

Karpuz yetiştiriciliğinde aşılanmış fide kullanımı hızla artmaktadır. Yavaş ve düzensiz çıkış aşılı fide üretiminin etkinliğini azaltır. Düşük sıcaklıklar bu düzensiz çıkışın en önemli nedenlerindendir. Aşılı fide üretimi için tohum ekiminin yapıldığı erken ilkbahar periyodunda sera ısıtma sistemi iyi çalışsa bile gece sıcaklıklarının düşük olabilmesi nedeniyle çıkış süresi uzamaktadır. Bu süre çeşitlere göre değişebilir ve dolayısıyla da fide kalitesini belirler. Erken çıkan fideler daha kalın ve gelişmiş, geç çıkanlar ince ve zayıf fideler oluşturur. Bu çalışma çimlenmiş kabakgil anacı tohumlarının düşük sıcaklıkta ekilmesinin fide çıkışı ve kalitesine etkisini test etmek için yürütülmüştür. Altı kabakgil anaçlık tohumu (Domingo, Zorba, Polifemo, Carnivor, Strongtosa and Gürdal) laboratuvar koşullarında elde edilen 2-3 mm uzunluğundaki kökçükleriyle torf ve perlit karışımlı ortama jelli ya da jelsiz olarak ekilerek 18 ◦C ‘de çıkış testine tabi tutulmuştur. Çıkış yapan tohumların bir kısmı 5 ◦C’de 5 gün % 100 oransal nemde depolandıktan sonra jelli veya jelsiz olarak ekilmiştir. Ön çimlendirme yapılmış tohumların ekilmesi tüm çeşitlerde daha yüksek fide çıkış oranı sağlamıştır. Çıkış oranı çimlendirildikten sonra 5 gün depolanıp jel ile ekilenlerde %97 kontrolde ise %73 olarak gerçekleşmiştir. Çimlendirilip depolanmış tohumlar çimlendirilip depolanmayanlardan daha yüksek çıkış göstermiştir. Yaş ve kuru fide ağırlığı, hipokotil kalınlığı çimlendirilerek ekilenlerde kontrolden daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak düşük sıcaklıklarda kaliteli anaçlık fide üretiminde ön çimlendirme yapmanın fide çıkış ve kalitesinin artırılmasında kullanılabileceği ortaya konulmuştur.

Kaynakça

Bussel, W.T., Gray D., 1976 Effects of presowing seed treatments and temperatures on tomato seed germination and seedling emergence. Scientia Horticulturae 5: 101- 109.

Brocklehurst, P.A., Mills, J., Finch Savage, W., 1980. Effects of aeration during cold storage of germinated vegetable seeds prior to fluid drilling on seedling viability. Annals of Applied Biology 95:261-266.

Darby, R.S., 1980. Effects of seed carriers on seedling establishment after fluid drilling Experimental Agriculture 16: 153-160.

Demir, I., Venter, Van De H.A., 1999. The effect of priming treatments on the performance of watermelon (Citrullus lanatus (Thunb) Matsum and Nakai) seeds under temperature and osmotic stress. Seed Science and Technology 27: 871-875.

Demir, I., Ermis, S., Mavi, K., Matthews, S., 2008. Mean germination time of pepper seed lots (Capsicum annuum L.) predicts size and uniformity of seedlings in germination tests and transplant modules. Seed Science and Technology 36: 21-30.

Finch-Savage, W.E., 1981. Effects of cold storage of germinated vegetable seeds prior to fluid drilling on emergence and yield of field crops. Annals of Applied Biology 97: 345-352.

Finch-Savage, W.E., McKee, J.M.T., 1990. The influence of seed quality and pregermination treatment on cauliflower and cabbage transplant production and field growth. Annals of Applied Biology 116:365-369.

Gray, D., Steckel R.J., 1977. Effects of presowing treatment of seeds on the germination and establishment of parsnips. Journal of Horticultural Science 52:525-534.

Gray, D., 1978 The effect of sowing pregerminated seeds of lettuce (Lactuca sativa) on seedling emergence. Annals of Applied Biology 88: 185-192.

ISTA, 2005. International Seed Testing Association. International rules for seed testing. ISTA Zurich, Switzerland

Jisha, K.C., Vijayakumari, K., Puthur, Jos T., 2013. Seed priming for abiotic stress tolerance: an overview. Acta Physiol. Plant. 35: 1381-1396.

Lee, J.M., Kubota, C., Tsao, S.J., Bie, Z., Hoyos Echevarria, P., Morra, L., Oda, M., 2010. Current status of vegetable grafting: Diffusion, grafting techniques, automation. Scientia Horticulturae. 127: 93-105.

Mavi, K., Ermis, S., Demir, I., 2006. The effect of priming on tomato rootstock seeds in relation to seedling growth. Asian Journal of Plant Sciences 5 (6): 940-947.

Orzolek, M.D., 1983. The effect of growth promoting substances and gels on the emergence and dry weight of tomato and pepper. Journal of Seed Technology 8 (1):41-45.

Pill, W., 1991. Advances in fluid drilling Hort Technology. Oct/Dec 59-65.

Sarıyıldız, Z., Demir, İ., Halloran, N., 2005. Germination at stress temperatures and ABA content of pepper seeds in relation to seed development. European Journal of Horticultural Science, 70 (2): 67-70.

Yetisir, H., Sari, N., 2003. Effect of different rootstock on plant growth, yield and quality of watermelon. Australian J. Experimental Agriculture 43 (10): 1269- 1274.

Kaynak Göster