Brokoli Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Zamanlarının Bitki Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri

Bu çalışma, 2011-2012 yıllarında farklı dikim zamanlarının brokoli çeşitlerinde bitki gelişimi ve verim üzerine etkisini belirlemek amacıyla Trabzon ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada, beş farklı brokoli çeşidi (Monopoly, Jade, Beaumont, AG3317 ve AG3307) ve 3 ayrı dikim zamanı denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, erken ve geç dönem dikimlerinde verimde önemli derecede azalma meydana gelmiştir. Araştırma sonunda en yüksek taç ağırlığı AG3307 çeşidinde (397,28 g) 1. dikim zamanından elde edilmiştir. Taç çapının ise kullanılan çeşit ve dikim zamanına göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Kuru madde miktarının geç dikimle arttığı ve çeşide bağlı olarak da değiştiği gözlemlenmiştir. İncelenen makro ve mikro besin element içeriğinin kullanılan çeşide bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Araştırmada, farklı dikim zamanlarının makro ve mikro besin element içerikleri üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kullanılan brokoli çeşitlerinin Trabzon koşullarında başarılı bir şekilde üretimi mümkündür. Çeşitler bakımından en başarılı çeşitler AG3317 ve AG3307’dir. Dikim zamanları açısından değerlendirildiğinde birinci dikim zamanının daha uygun olacağı görülmektedir.

Effect of Planting Times on Growth and Yield of Different Cultivars in Broccoli Cultivation

The study was conducted to determine effects of different plating times on plant growth and yield of broccoli cultivars in 2011 and 2012 in Trabzon ecological conditions. Five broccoli cultivars (Monopoly, Jade, Beaumont, AG3317 and AG3307) and three planting times were used in the study. According to results of the study, early and late planting times negatively affected yield and growth of broccoli in all cultivars investigated. The results of the study showed that the greatest head weight was obtained from AG3307 cultivar (397,28 g) in 1st planting time. Head diameter varied depending on cultivar and planting time. Dry matter increased with late planting and changed with cultivars. It has been shown that the content of macro and micro nutrients examined in the research varied depending on the cultivar used. In the research, it was determined that different planting times had no effect on macro and micro nutrient contents. In conclusion it can be suggested that broccoli cultivars can be cultivated in Trabzon conditions, AG3317 and AG3307 cultivars were the best cultivars. In regard to planting times, 1.planting time should be suggested.

Kaynakça

Aktaş, H., Köksal, N., Sarı, N., 1999. Çukurova Koşullarında Brokoli Yetiştiriciliğinde Farklı Ekim ve Dikim Zamanlarının Verim ve Taç İriliğine Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. 554-558.

Anonim, 2016. Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü, Trabzon (25.02.2016).

Bremner, I., Mulvaney, C., 1982. Nitrogentotal. In: A. Page, R. Miller, and D. Keeney (eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. Am Soc. Agron., Madison, WI, pp. 595-624.

Demiröz, B.L., 2003. Eşme Koşullarında Brokoli (Brassica oleracea var. İtalica) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.

Dev, H., 2012. Standardization of Planting Time and Spacing in Broccoli cv Green Head for lower hills of Northern India International Journal of Farm Sci. 2(1) : 36-42.

Doğru, Ş.M., Çilingir, A., Balkaya, A., 2016. Brokoli Yetiştirirliği. Tarım Gündem. 20: 20-24.

Dönmez, A.İ., 1998. Brokoli Üretiminde Ekim Zamanı Bitki Sıklığı ve Tepe Budamasının Gelişme ve Verim Üzerine Etkileri. Yüksek lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.

Eryılmaz, F., 1999. Tekirdağ Şartlarında Yetiştirilen Bazı Brokoli Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanları Hasat Şeklinin Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. Eşiyok, D., 1992. Brokoli Yetiştiriciliği. TYUAP Ege Marmara Dilimi Bahçe Bitkileri grubu ABAV Toplantısı. 3-6 Kasım 1992, Menemen İzmir.

Kaiser C., Matt E., 2014. Center for Crop Diversification Crop Profile, Cooperative Extension Service, University of Kentucky College of Agriculture, Food and Environment.

Kałużewicz, A., Krzesiński, W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2010. The Effect of Temperature on The Broccoli and Yield and Length of the Period form Head İnitation to Harvest. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 9(3): 167-174.

Kałużewicz, A., Bosiacki, M., Frąszczak, B., 2016. Mineral Composition and The Content of Phenolic Compounds of Ten Broccoli Cultivars. J. Elem., 21(1): 53- 65.

Karakaya, Z., 2006. Yaz Sezonunda Yetiştirilen Brokolide (Brassica oleracea L. var. italica) Bazı Organik Maddelerin Bitki Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Krishkova I., Todorova D., 2004. Economic Efficiency of Broccoli Production Depending on Sowing and Planting Dates. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special issue (2): 1939-1943.

Martínez-Ballesta, M.C., Dominguez-Perles, R.,. Moreno, D.A., Muries, B., Alcaraz-López, C., 2010. Minerals in Plant Food: Effect of Agricultural Practices and Role in Human Health. A review. Agronomy for Sustainable Development, Springer Verlag/EDP Sciences/INRA, 30 (2), ff10.1051/agro/2009022ff. ffhal- 00886538f.

Mertens, D., 2005. AOAC Official Method 922.02. In: Horwitz W, Latimer GW, editors. Plants Preparation of Laboratory Sample. Official Methods of Analysis. 18th ed. Gaithersburg, MD, USA: AOAC International, pp. 1-2.

Ozan, S., Bilişli A., 2008. Brokolinin (Brassica oleracea) Dondurularak Muhafazasında Meydana Gelen Değişmeler. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs, Erzurum.

Özbakır, M., Balkaya, A., Uzun, S., 2012. Samsun Ekolojik Koşullarında Sonbahar Dönemi Alabaş (Brassica oleracea var. gongylodes L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Tohum Ekim Zamanlarının Büyüme Üzerine Kantitatif Etkileri. Anadolu Tarım Bilim Der. 27 (2): 55-63.

Salman, H.M., 2007. Bazı Brokoli ve Karnabahar Çeşitlerinde Verim, Depolama ve Raf Ömrü Boyunca Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.

Sarıkamış, G., 2009. Glucosinolates in Crucifers and Their Potential Effects Against Cancer: Review. Canadian Journal of Plant Science, 89(5): 953- 959.

Salter, P.J., Andrews, D.J., Jayne, M., 1984. Effect of Plant Denstiy, Spatial Arrangement and Sowing Date on Yield and Head Characteristics of a New Form of Broccoli. Journal Horticultural Science. 59(1):79-85.

SPSS, “SPSS Inc. 18.0 base user’s guide”, Chicago (IL): Prentice Hall, USA, 2010.

Sterett, S.B., Mapp, J.W., Coale, C.W., 1990. Feasibility of Broccoli as New Enterprise A Systems Approach. Department of Horticulture, Eastern Shore Agricultural Experiment Station, Virginia Polytechnic Institute and State University, Painter, VA 23420, USA. Hort Science. 25:6, 638-641.

Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ, s:116-119.

Tatar, İ., 2015. Organik Bokoli Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Zamanlarının Tohum Verimi ve Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

TÜİK, 2018. http://www.tuik.gov.tr/ (08.08.2019).

Vural, H., Eşiyok, D., Duman, I., 2000. Kültür Sebzeleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir Sayfa:23-30.

Yaralı, F., 2005, Farklı Dikim Zamanlarının Değişik Brokoli Çeşitlerinde Bitki Gelişmesi ve Verime Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi,

Yeşilada, E., 2013. Brokoli ve Kanser. http://www.pharmetic.org/pdf/brokolive- kanser.pdf

Yoldaş, F,. 2003. Brokolide Sıcaklık Dikim Sıklığı Ekim ve Dikim Zamanlarının Generatif Gelişim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.

Yoldaş, F., Eşiyok, D., 2004. Dikim Sıklığı, Ekim ve Dikim Zamanlarının Brokoli’de Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Der. 41 (2):37-48.

Kaynak Göster

Alatarım
  • ISSN: 1304-2653
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2002

4.3b3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çukurova Bölgesinde Dolmalık Biber Bitkisinin Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanması

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Mehmet YILDIZ, Attila YAZAR, Engin GÖNEN

Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanlar Üzerine İklim Değişikliği Senaryolarının Etkisi

Doğan DOĞAN, Hakan YILDIZ

Yafa Portakalında Meydana Gelen Bir Doğal Mutasyonun Yaprak ve Meyve Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Güçer KAFA

‘Uzun’ Antepfıstığı Çeşidinde Meyve Veren ‘Var’ ve Vermeyen ‘Yok’ Ağaçlarında Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin Karşılaştırılması

Muhammet Ali GÜNDEŞLİ, Salih KAFKAS, Nesibe Ebru KAFKAS, MURAT GÜNEY

Hıyarlarda Ovül-Ovaryum Kültürlerinde Spermidine ve Putrescine Uygulamalarının Haploid Embriyo Uyartımına Etkileri

M. Hakan EROL, Nebahat SARI

Bazı Trabzon Hurması Türlerinin Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi

Celil TOPLU, Müge KAMİLOĞLU, Mustafa KAPLANKIRAN, Ercan YILDIZ

Havuçların Soğukta Muhafazasına Zeolit Uygulamasının Etkileri

AHMET ERHAN ÖZDEMİR, Ahmet GENÇ, Mustafa DİDİN, Tamer SERMENLİ

Evidence for the Reliance of Equities on Liquidity and Bank Credit in the Agriculture Sector in Turkey

Ali Faruk AÇIKGÖZ, Celal DEMİRKOL, Sudi APAK

Brokoli Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Zamanlarının Bitki Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri

Ertan YILDIRIM, Ayfer GEDİK

‘Kütdiken’ Limonunda Yapraktan Farklı Dozda Azot Uygulamalarının Limon Kalitesine ve Muhafazasına Etkileri

Ömür DÜNDAR, Okan ÖZKAYA, Hatice DEMİRCİOĞLU, Emre KÜKÜRT