Bazı Trabzon Hurması Türlerinin Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada farklı Trabzon hurması türlerinin çimlenme oranları, çöğür ve fidan gelişimleri belirlenmiştir. Tohumların çimlenme oranları Diospyros lotus türünde %67.2, Diospyros kaki türünde ise %66.5 olarak gerçekleşmiştir. Diospyros lotus anacının çapı ve bitki boyu Diospyros kaki anacına göre daha az olmuştur. En düşük aşı tutma oranı Hana Fuyu/ Diospyros lotus (%44,40) ve MKÜ Harbiye/ Diospyros lotus (%45,00) anaç-kalem kombinasyonlarından elde edilmiştir. En yüksek aşı tutma oranları ise MKÜ Harbiye/ Diospyros kaki (%70,00) anaç-kalem kombinasyonunda gerçekleşmiştir. Diospyros kaki anacı üzerindeki çeşitlerin fidan boylarının Diospyros lotus anacı üzerindekilere göre daha fazla olduğu saptanmıştır.

Determination of Rootstocks Characteristics of Different Persimmon Species

In this study, the germination rate, nursery and seedling development of persimmon species were identified. Seed germination rate was 67.2% in Diospyros lotus and 66.5% in Diospyros kaki species. The rootstocks diameter and plant height of Diospyros lotus was less than that Diospyros kaki rootstocks. The lowest retention rate of grafting Hana Fuyu / Diospyros lotus (44.40%) and MKÜ Harbiye / Diospyros lotus (45.00%) took place in the rootstock-scion combinations. The highest retention rates grafting MKÜ Harbiye / Diospyros kaki (70.00%) on the rootstock-scion combinations. The size of nursery varieties on the Diospyros kaki rootstock was found to be higher than those on Diospyros lotus rootstocks.

Kaynakça

Bellini, E., 2002. Cultural practices for persimmon production. In: E. Bellini & E Giordani (eds.). 1. Mediterranean symposium on persimmon, 23-24 Nov 2001, Faenza (Italy).

Bilgener, Ş,K., Özcan, M., Serdar, Ü., Özkaraman, F., 1995. Bazı Uygulamaların Yabani Trabzon Hurması Tohumlarının (Diospyros lotus L.) Çimlenme ve Çöğür Gelişimleri Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, 591-594.

Cepoiu, N., Stanica, F., 2002. Preliminary results regarding nursery behaviour of some persimmon cultivars. 1. Mediterranean Symposium on Persimmon, 23-24 Nov 2001, Faenza (Italy).

Cohen, Y., Gur, A., Barkai, Z., Blumenfeld, A., 1991. Decline of persimmon (Diospyros kaki L.) trees on Diospyros virginiana rootstocks. Scientia Horticulturae, 48(1- 2): 61-70.

Daood, H.G., Biacs, P., Czinkotai, B., Hoschke, A., 1992. Chromatographic investigation of carotenoids, sugars and organic acids from Diospyros kaki fruits. Food Chemistry 45, 151–155.

Faostat, 2017. Faostat Statistical Database. http: // www.apps.fao.org.

Gao, Z.H., Zhang, Z., Duan, F., 1996. Observation of anatomical structure on rootstock and scion and their joint in sweet persimmon. Journal of Jiangsu Forestry Science and Technology, 23: 21- 24.

Kaşka, N., Yılmaz, M., 1974. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. ÇÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları 79, Ders Kitapları: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 610s.

Kitagawa, H., Glucina, P.G., 1984. Persimmon Culture in New Zeland. DSIR Information Series No. 159, Science Information Publishing Centre, Wellington, 74s.

Kumar, R.V., Nayudu, M.V., Rao, K.N., 1989. Studies on Nagapatla reserve forest ecosystem management. Proceedings of 3. Conference, Mendelian Society of India, 4-7 April, 1989, New Delhi, India, 423-439.

Omarov, M.D., Erokhina, A.I., 1989. The distribution of the persimmon root system in the soil in relation to rootstocks. Subtropicheskie Kultury, (3): 78-82.

Popovic, R.M., Cizmovic, M., Kulina, M., Ahmet, D., 2006. Influence of budding time of Japanese apple (Diospyros kaki) on acceptance and growth of plants. Vocarstvo, 40 (4), Cacak: Jugoslovensko Naucno Vocarsko Drustvo.

Sas, 1999. SAS Online Doc, Version 8. SAS Inst., Cary, NC.

Satheinkhot, W., Krisanapook, K., Boonprakob, U., Jutamanee, K., 2005. Comparative growth of persimmon seedling rootstocks in Thailand. Satheinkhot, ACIAR Technical Reports Series, (61): 61-64.

Shimkhada, E.P., Gemma, H., 2005. Factors affecting the success potential of grafting related to persimmon cultivation in Nepal. Acta Horticulturae, 685: 125- 132.

Shimkhada, E.P., Sekozawa, Y., Sugaya, S., Gemma, H., 2007. Translocation and distribution of 13C-photosynthates in 'Fuyu' persimmon (Diospyros kaki) grafted onto different rootstocks. Journal of Food, Agriculture & Environment, 5(1): 184-189.

Şeker, M., Korkmaz, C., Nurdan, E., Yücel, Z., Tozlu, C., Memiş, E., 2004. Çanakkale Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Aşılama Performansları ile Gelişme Özelliklerinin Değerlendirilmesi. I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu. 25-26 Kasım 2004, Ünye-Ordu, 16-22.

Tuntawiroon, O., Meaktrong, W., Kijsomporn, W., Yeesawat, W., Yaoop, B.B., 2007. Comparative growth of Persimmon (Diospyros kaki L.) cultivars on the highland of Phetchabun province. 45. Kasetsart Uni. Annual Conference, Bangkok (Thailand), 30 Jan - 2 Feb 2007.

Tuzcu, Ö., Yıldırım, B., 2000. Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) ve Yetiştiriciliği. TÜBİTAK, TARP Yayınları, TÜBİTAK Matbaası, Ankara. 24 s.

TÜİK, 2017. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 04.09.2017).

Toplu, C., Demirkeser, T.H., Yıldız, E., Kaplankıran, M., 2007. Bazı Trabzon Hurması Türlerinin Tohumlarında Farklı Uygulama ve Ortamların Çimlenme Süreleri İle Çimlenme Oranlarına Etkileri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, 04-07 Eylül 2007, Cilt 1:252-256.

Yamada, M., Yoshinaga, K., Yamane, H. Sumi, T., Kurihara, A., 1997. Dwarfing effect of the rootstock of Diospyros rhombifolia Hemsl. on the tree growth of 'Fuyu' Japanese persimmon. Acta Horticulturae, 436: 295-304.

Yücel, Z., Şeker, M., 2004. Artvin Hurması (Diospyros lotus L.) Çöğürlerinde Gelişme Özelliklerinin Saptanması ve Genetik Çeşitliliğin İzoenzim Analizleriyle İncelenmesi. I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu. 25-26 Kasım 2004, Ünye- Ordu, 67-77.

Kaynak Göster

1048 969

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yafa Portakalında Meydana Gelen Bir Doğal Mutasyonun Yaprak ve Meyve Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Güçer KAFA

Hıyarlarda Ovül-Ovaryum Kültürlerinde Spermidine ve Putrescine Uygulamalarının Haploid Embriyo Uyartımına Etkileri

M. Hakan EROL, Nebahat SARI

Bazı Trabzon Hurması Türlerinin Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi

Celil TOPLU, Müge KAMİLOĞLU, Mustafa KAPLANKIRAN, Ercan YILDIZ

‘Uzun’ Antepfıstığı Çeşidinde Meyve Veren ‘Var’ ve Vermeyen ‘Yok’ Ağaçlarında Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin Karşılaştırılması

Muhammet Ali GÜNDEŞLİ, Salih KAFKAS, Nesibe Ebru KAFKAS, MURAT GÜNEY

Çukurova Bölgesinde Dolmalık Biber Bitkisinin Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanması

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Mehmet YILDIZ, Attila YAZAR, Engin GÖNEN

Havuçların Soğukta Muhafazasına Zeolit Uygulamasının Etkileri

AHMET ERHAN ÖZDEMİR, Ahmet GENÇ, Mustafa DİDİN, Tamer SERMENLİ

Brokoli Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Zamanlarının Bitki Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri

Ertan YILDIRIM, Ayfer GEDİK

‘Kütdiken’ Limonunda Yapraktan Farklı Dozda Azot Uygulamalarının Limon Kalitesine ve Muhafazasına Etkileri

Ömür DÜNDAR, Okan ÖZKAYA, Hatice DEMİRCİOĞLU, Emre KÜKÜRT

Evidence for the Reliance of Equities on Liquidity and Bank Credit in the Agriculture Sector in Turkey

Ali Faruk AÇIKGÖZ, Celal DEMİRKOL, Sudi APAK

Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanlar Üzerine İklim Değişikliği Senaryolarının Etkisi

Doğan DOĞAN, Hakan YILDIZ