Transient gus expresion studies in onion (Allium cepa L.) and garlic (Allium sativum L.)

Bu çalışmada, transient gus ekpressiyonu amacıyla, 3 soğan (B-780, N-2-4-1 ve Hisar-2) ve 2 sarmısak (HG-i, G-41 and G-l) genotipi kullanılmıştır. Bu amaçla, soğanda kallus, sürgün ucu ve kök; sarımsakta ise kök, basal kısım ve genç etiyolleşmiş yapraklar kullanılarak 2 farklı plazmidin (pTOK 233 ve pCAMBIA 1301) transformasyon için uygunluğu araştırılmıştır. Soğanda ekspîant kaynağı olarak kallusun kullanımı sürgün ucuna göre daha başarılı bulunmuş ve kök uçlarında gus epressionu gözlenmemiştir. Sarımsakta, sadece basal kısımda transient ekpression belirlenmiş, yaprak ve kökler her hangi bir yanıt göstermemişlerdir. Genotipler arasında gus transient ekspression bakımından bir farklılık belirlenmemiş, fakat plasmidler arasında farklılık kaydedilmiştir. Plasmid pCAMBIA 1301, pTOK 233'e göre önemli bir üstünlük göstermiştir.

Soğan (Allium cepa L.) ve sarımsakda (Allium sativum L.) transient gus expression çalışmaları

Three genotypes of onion B-780, N-2-4-1, Hisar 2 and garlic HG-1, G-41 and G-l were used to study the transient gus expression. Also different explants in onion, callus, shoot tip and roots and in garlic, roots, basal portion and young etiolated leaves along with two plasmids were used to study the effect of different plasmids (pTOK 233 and pCAMBIA 1301) and suitability of explants towards transformation. Results revealed that in onion callus obtained from different explant sources performed significantly superior than shoot tip whereas in root tip no gus expression was observed. In garlic, only basal portion showed transient expression whereas leaves and roots did not show any response. There were no significant differences among genotypes but plasmids showed significant differences. Genotypes differences were not significant; however, the two plasmids showed variables response transient gus assays. Piasmid pCAMBIA 1301 show significant superiority over pTOK 233 in these experiments.

Kaynakça

Aldemita, R.R., and Hodges, T. K., 1996. Agrobacterium tumefaciens- mediated transformation of japonica and indica rice varieties. Planta., 199:612-617.

Anonymous., 2001. National Horticultural Research and development Foundation, Nasik, Maharashtra. NHRDF Newsletter.

Barandiaran, X., Pietro, A., di., Martin, J., and Pietro, A. di., 1998. Biolistic transfer and expression of a uidA reporter gene in different tissues of Allium sativum L. Plant Cell Rep. 17, 737-741.

Bhojwani, S.S., 1980. In vitro propagation of garlic by shoot proliferation. Scientia Hort.. 13, 47-52.

Eady, C.C., 1995. Towards the transformation of onion (Allium cepa). N.Z.J. Crop Hort. Sci. 23, 239-250.

Eady, C.C., and Lister, C.E., 1998. A comparison of four selective agents for use with Âllium cepa L. immature embryos and immature embryo derived cultures. Plant Cell Rep. 18,117-121.

Eady, C.C., Lister, C.C., Suo, Y., Schaper, D., and Suo, Y.Y., 1996. Transient expression of uida constructs in in vitro onion (Allium cepa L.) cultures following particle bombardment and Agrobacterium mediated DNA-delivery. Plant Cell Rep. 15,958-962.

Eady, C.C., Weld, R.J., and Lister, C.E., 2000. Agrobacterium tumefaciens -mediated transformation and transgenic- plant regeneration of onion (Allium cepa L.). Plant Cell Rep. 19, 376-381.

Hiei, Y., Ohta, S., Komari, T., and Kumashiro, T., 1994. Efficient transformation of rice (Oryza sativa L.) mediated by Agrobacterium and sequence analysis of the boundaries of the T-DNA. Plant J. 6,271-282.

Jefferson, R.A., Kavanagh, T.A., and Bevan, M.W., 1987. GUS Fusion : 6-glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants. EMBO J. 6, 3901-3907.

Klein, T.H., Wolf, E.D., Wu, R., and Sanford, J.C., 1987. High velocity microprojectiles for delivering nucleic acids into living cells. Nature. 327, 70-73.

Kondo, T., Hasegawa, H., and Suzuki, M., 2000. Transformation and regeneration in garlic (Allium sativum L.) by Agrobacterium mediated gene transfer. Plant Cell Rep. 19, 989-993.

Koul, S., Sambyal, M., and Grewal, S., 1994. Embryogenesis and plantlet formation in garlic Allium sativum L. J. Spices and Aromatic Crops. 3, 43-47.

Zheng, S.J., Khrustaleva, L., Henken, L., Sofiari, E., Jacobsen, E., Kik, C.s and Krens, F.A., 2001. Agrobacterium tumefaciens mediated transformation of Allium cepa L.: the production of transgenic onions and shallots. Mol. Breed., 7, 101-115.

Kaynak Göster

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1301-2215
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1983

8.5b5.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Arazi koşullarında farklı çimento çeşitleri ile üretilen betonların basınç dayanımlarının ve elastisite modüllerinin belirlenmesi

Kenan BÜYÜKTAŞ, Taner ALAGÖZ, Yıldırım Kumova

Batı Akdeniz sahil kuşağında bazı tek yıllık baklagil yem bitkilerinin ikinci ürün olarak değerlendirilmesi

Semiha ÇEÇEN, Mehmet ÖTEN, Cengiz ERDURMUŞ

Gazipaşa (Antalya) yöresi doğal hayıt' larının (Vitex agnus-castus L.) seleksiyonu-I: Seçilen tiplerin özellikleri

Belma GİRMEN, OSMAN KARAGÜZEL

Culturable microbial population dynamics during decomposition of Cola nitida leaf litterds in a tropical soil setting

Benjamin O. AKPOR, Anthony I. OKOH, Gbolahan O. BABALOLA

Türkiye' de kesme çiçek üretim ve ihracat yapısı

YAVUZ TAŞCIOĞLU, Cengiz SAYIN

Transient gus expresion studies in onion (Allium cepa L.) and garlic (Allium sativum L.)

Anil KHAR, Ram Chander YADAV, Neelam YADAV, Ram Dhan BHUTANI

Arazi toplulaştırmasında kullanılan farklı toprak derecelendirme yöntemlerinin karşılaştırılması

N.Kemal SÖNMEZ, Mustafa SARI, E. Işıl DEMİRTAŞ, Sevda ALTUNBAŞ

Biga koşullarında yetiştirilen farklı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının verim ve bazı kalite özelliklerinin saptanması

Şemun TAYYAR

Paclobutrazolun Lolium perenne 'Ovation' ve Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis 'Tifway' çim çeşitlerinin büyüme özelliklerine etkisi

Oğuz Harun BAYSAL, OSMAN KARAGÜZEL

Farklı çimento çeşitleri ve karışımları kullanılarak yapılan sulama kanalının tahribatlı yöntemle dayanımının belirlenmesi

Kenan BÜYÜKTAŞ, Taner ALAGÖZ