Z Kuşağını Fintekleri Kullanmaya Motive Eden Unsurların Tespitine Yönelik Amprik Bir Çalışma

Teknolojik yeniliklerin artması, internetin günlük hayatta kullanılması gibi gelişmelerle birlikte finansal kuruluş müşterilerine sunulmak üzere teknolojik uygulamalar geliştirilmektedir. Bu uygulamaları ifade etmek üzere ‘finans’ ve ‘teknoloji’ kelimelerinden ‘Fintek’ kelimesi türetilmiştir. Finteklerin önemli bir hedef müşteri kitlesi Z Kuşağıdır. Z Kuşağı, 1997 – 2012 yılları arasında doğan, bireysel, sorgulayıcı, internet üzerinden sosyalleşen, bilgiye çabuk ulaşması nedeniyle kolay sıkılan, antiotoriter kişilerdir. Z Kuşağını, Fintekleri kullanmaya motive eden faktörlerin tespit edilmesi, onlara yönelik pazarlama çalışmalarının başarısına katkı verebilecektir. Bu çalışmada, algılanan kullanışlılık, sosyal etkileşim, algılanan risk, gerekli altyapı ve test edebilme Z Kuşağını Fintekleri kullanmaya motive eden faktörler olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Fintek, Z Kuşağı, Motivasyon

___

Akturan, U., Tazcan, N. (2010). The Effects of Innovation Characteristics on Mobile Banking Adoption. In Proc of the 10th Global Journal on Business and Economics Conference, Rome Italy

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kurum ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 470 – 480.

Cheung, C. M. K., Zhu, L., Kwong, T., Chan, G., Limayem, M. (2003). Online Customer Behaviour: A Review and Agenda for Future Research. 16. Bled eCommerce Conference, Bled Slovenia, Haziran 9–11, http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=bled2003 (09 Ağustos 2017).

Constantinides, E. (2002). The 4 Web-Marketing Mix Model. Electronic Commerce Research and Applications No 1: 57–76.

Davis, F D, Bagozzi, R. P., Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35 ( 8 ): 982 – 1003.

Finextra (2018). Fintech Startups Told To Follow The Money Or Crash And Burn https://www.finextra.com/newsarticle/32391/fintech-startups-told-to-follow-the-money-orcrash-and-burn Erişim tarihi: 01.08.2020

Fishbein, M. Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Francis T., Hoefel F. (2018). True Gen: Generation Z and its İmplicaitons For Companies. McKinsey Company. Consumer Packaged Goods. November, 2018.

Jeong, B., Yoon, T. (2013). ‘An Emprical Investigation on Consumer Acceptance of Mobile Banking Services’ Journal of Business and Management Research, Vol 2 No 1, pp 31-40,2013.

Keskin, S. (2017). İnternet Bankacılığında Tüketici Motivasyonunun Davranışsal Etkileri: Amprik Bir Çalışma (Doktora Tezi). Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Li, N. Zhang, P. (2002). Consumer Online Shopping Attitudes and Behaviour: An Assessment of Research. Eighth Americas Conference on Information Systems: 508 – 517.

Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations, New York, Free Press.

Singh, S., Komal, M. (2009). Impact of ATM on customer satisfaction (A comparative study of SBI, ICICI & HDFC bank). Business Intelligence Journal, 2(2), 276-287.

Statista Research Department (2019). Fintech Report 2019 Statista Digital Market Outlook – Market Report Tuncer, A. İ. (2014). İnternet Reklamlarının X, Y ve Z Kuşakları Üzerindeki Etkisi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, S.12, s.123.

Turban E, Lee J, King D, Chung H M (2000) Elektronic Commerce A Manageriel Perspective (Prentice Hall Inc, New Jersey).

Wang, R. J.-H., Malthouse, E. C., Krishnamurthi, L. (2015). On the Go: How Mobile Shopping Affects Customer Purchase Behavior. Journal of Retailing, 91(2), 217–234. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.01.002

https://fintechistanbul.org/2021/05/17/fintech-nedir/ Erişim Tarihi: 02.04.2021

https://startupteknoloji.com/bankalar-neler-vaat-ederler-fintechler-neler-yapar/?doing_ wp_cron= 1621581850.5887999534606933593750 Erişim Tarihi: 15.03.2021

https://www.google.com/search?q=translate&rlz=1C1GCEB_enTR935TR935&oq=translate&aqs=chrome.0.69i59j0l6j69i65.1918j1j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on Erişim Tarihi: 05.05.2021

https://tr.wikipedia.org/wiki/Z_ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1#:~:text=Z%20ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20veya%20Z%20 jenerasyonu,nedeniyle%20kolay%20s%C4% B1k%C4%B1lgan%2C%20antiotoriter%20tiptedir. Erişim Tarihi: 05.05.2021 https://www.nvi.gov.tr/ Erişim Tarihi: 12.02.2021

https://fintechistanbul.org/2019/04/09/bankalar-z-kusagini-kazanamama-tehlikesiyle-karsi-karsiya/ Erişim Tarihi: 05.03.2021

https://www.nvi.gov.tr/ Erişim Tarihi: 25.03.2021