Serhan KESKİN

Z Kuşağını Fintekleri Kullanmaya Motive Eden Unsurların Tespitine Yönelik Amprik Bir Çalışma

Ahi Evran Akademi

2021-Cilt: 2 - Sayı: 2

153-161

Fintek, Z Kuşağı, Motivasyon

44 19

7