1950 - 1960 YILLARI ARASINDAKİ TÜRK SİYASAL HAYATI: İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ

Bu çalışmanın ana amacı 1950-1960 yılları arasındaki Türkiye Cumhuriyetindeki siyasal düzen ekseninde iktidar muhalefet ilişkileri ele almaktır. Çalışmada ayrıca 1950-1960 yılları arasında hâkim partinin reform hareketleri belirtilerek 3 seçim dönemi her biri ayrı başlıklar altında analize tabi tutulmuştur. İktidar ve muhalefetin seçim sonuçları dikkate alınarak yaptığı siyasal adımlar incelenmiştir. Makalenin 3. başlığında Türk siyasal hayatında 1954-1957 dönemi ayrı bir başlık altında devlet arşivleri incelenerek Türkiye’deki ekonomik kriz artma sebepleri ve enflasyon oranının yükseliş sonuçlarının iktidara partiye etkisi analiz edilmiştir. 1955-1960 yılları arasındaki öğrenci hareketlerinin nedeni çalışmada ele alınmıştır. Hâkim parti tarafından Tahkikat Komisyonu’nun oluşturulma sebepleri makalede incelenmiştir. İlaveten de makalede iktidarı darbeye götüren hatalar ele alınarak irdelenmiştir.

___

Bardakçı M. (2006). Adnan Menderes’i suçlamaktan vazgeçin! Arapça ezanı DP ile CHP beraber serbest bırakmışlardı. 06 06, 2020 tarihinde Hurriyet Gazetesi Resmi İnternet Sitesi-Arşiv: https://www.hurriyet.com.tr/adnan-menderes-i-suclamaktan-vazgecin-arapca-ezani-dp-ile-chp-beraber-serbest-birakmislardi-4560385 adresinden alındı.

Emiroğlu A., Koçyiğit, N., & Kesici, S. (2012). Demokrat Parti Döneminde Ekonomik Politikalar. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 76-78.

Eroler E. G. (2019). Dindar Nesil Yetiştirmek: Türkiye'nin Eğitim Politikalarında. İstanbul: Sistematik Dijital Kitap Atölyesi.

Gündoğan B. (2018,). Anadolu Ajansı- https://www.aa.com.tr/tr/politika/cok-partili-demokrasinin-ilk-sinavi-21-temmuz-1946-secimleri/1209212. 06 02, 2020 tarihinde Çok partili demokrasinin ilk sınavı: 21 Temmuz 1946 seçimleri: https://www.aa.com.tr/tr/politika/cok-partili-demokrasinin-ilk-sinavi-21-temmuz-1946-secimleri/1209212 adresinden alındı.

Kaleli L. (2016). Anadolu'yu Aydınlatanlar. İstanbul, Türkiye: Berfin Yayınları.

Kaptan N. (2018). http://www.turkishlibrary.us/yakin-tarihimizin-utanc-gunleri-6-7-eylul/. 06 05, 2020 tarihinde Yakın Tarihimizin Utanç Günleri 6-7 Eylül: http://www.turkishlibrary.us/yakin-tarihimizin-utanc-gunleri-6-7-eylul/ adresinden alındı.

Obuz Ö. (2015). Halkevlerinin Kapatılmasının Türk Basınına Yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 499-501.

Öztan G. G. (2020). Türk Siyasal Hayatı. 06 01, 2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kamuy%C3%B6netimi_ue/trksiyaslhayt.pdf adresinden alındı.

Sabah Gazetesi İnternet Sayfası. (2019). https://www.aksam.com.tr/tarih/adnan-menderes-kimdir-demokrat-partinin-14-mayis-1950-zaferi/haber-970656. 06 01, 2020 tarihinde Adnan Menderes'in hayatı ve Demokrat Parti'nin 1950 zaferi: https://www.aksam.com.tr/tarih/adnan-menderes-kimdir-demokrat-partinin-14-mayis-1950-zaferi/haber-970656 adresinden alındı.

Sözcü İnternet Sayfası. (2015). https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/6-7-eylul-1955te-ne-oldu-928970/. 06 06, 2020 tarihinde 6-7 Eylül 1955’te Ne Oldu?: https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/6-7-eylul-1955te-ne-oldu-928970/ adresinden alındı.

Şahin S. (2019). https://www.aa.com.tr/tr/demokrasinin-infazi-27-mayis/milli-iradeyi-sandiga-yansitan-ilk-basbakan-adnan-menderes/1488850. 06 02, 2020 tarihinde Milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan: Adnan Menderes: https://www.aa.com.tr/tr/demokrasinin-infazi-27-mayis/milli-iradeyi-sandiga-yansitan-ilk-basbakan-adnan-menderes/1488850 adresinden alındı.

Taş M. (2004). Menderes Döneminin Ekonomi Politiği ve 1958 İstikrar Programı. Mevzuat Dergisi .

Topçu, İ., & Arslan, N. O. (2016). Kars'ta 1950-1954-1957 Milletvekili Seçimleri ve Demokrat Parti. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 398-405.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmi Sitesi. (2020). Cumhurbaşkanlarımız: Celal BAYAR. 06 01, 2020 tarihinde https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanlarimiz/celal_bayar/ adresinden alındı.

Yeni Şafak Gazetesi. (2020). https://www.yenisafak.com/secim-1950. 06 01, 2020 tarihinde 1957 genel seçimleri: https://www.yenisafak.com/secim-1950 adresinden alındı.

Yeni Şafak İnternet Sayfası. (2020). https://www.yenisafak.com/secim-1954. 06 05, 2020 tarihinde 1954 genel seçimleri: https://www.yenisafak.com/secim-1954 adresinden alındı.

Ahi Evran Akademi-Cover
  • ISSN: 2717-784X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2020
  • Yayıncı: Halil Özcan ÖZDEMİR