El Dokuması Kilimciliğin Günümüzdeki Faaliyet Durumu Üzerine Bir Araştırma: Hatay İli Örneği

Dünyada teknolojinin hızla ilerlemesiyle ilgi alanları ve sektörler de giderek değişmektedir. İnsanlar da bu doğrultuda ticari kaygıyla yeni iş alanlarına yönelmekte ve teknolojiyi ticari amaçlar için kullanmaktadırlar. İş alanlarındaki bu hızlı değişim birçok alanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemiştir. Geleneksel el zanaatlarımızdan olan el dokuması kilim zanaatı da fabrikaların kurulmasıyla ve seri üretime geçilmesiyle bu süreçten olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu işle uğraşan az sayıda usta, bütün zorluklara rağmen kilimlerini gayretle, ilmek ilmek işlemektedirler. Nitekim bu çalışmada Antakya’daki kilim dokumacılığının tarihi seyri, tercih edilen motifler ve anlamları, zanaatın incelikleri ve zorlukları, el dokuması kilimlerin ayırt edici özellikleri ve mesleğin geleceğe taşınmasıyla ilgi sorunlar ve öneriler yer almaktadır. Dünyada faaliyeti bitmek üzere olan bu zanaatın tanıtımı ile ilgili öneriler vurgulanmaktadır

Hand Woven Kilimciliğin Today’s Activity A Study on Status: The Case of Hatay Province

In the world, interests and sectors have been changing quickly with the development of technology.People, also, have a tendency to the new fields and have used the technology for commercial purposes. This quick changes in business life have affected many fields both positively and negatively. The craft of hand woven rug which is one of our traditional crafts have been affected negatively by the opening of new factories and serial manufacture. In spite of many difficulties, few experts who works on this field have performed their rugs with a huge effort.So, this work contains the suggestions and problems related with the history of hand woven rug in Antakya, the themes& their meanings, the difficulties& the delicacy of this craft, distinctiveness of hand woven rugs.In conclusion part, suggestions in related with the advertising of this craft which is about to end in the world.