Deneysel Biçimciliğin İlk Örneklerinden Biri: Ayışığında “Çalışkur”

Haldun Taner’in Ayışığında “Çalışkur” (1954) adlı öyküsü, modern tekniklerle kurulmuş deneysel metin örneklerinden biridir. Yazar gerçeklik ve onun algılanışı konusunda farklı bir bakış açısı ortaya koyduğu öyküsünün biçiminde de bir “deneme” gerçekleştirir. Bu makalede amacımız, Ayışığında “Çalışkur” öyküsünü deneysel metin bağlamında incelemek ve bir kez daha yazarın özgün kimliğinin altını çizmektir.
Anahtar Kelimeler:

-

One Of The Earliest Experimental Formalism: Moonlight “Çalışkur”

Haldun Taner’s story named Ayışığında “Çalışkur” (1954) is one of the experimental text sample established with modern technique. Author and his perception of reality put forward a different perspective on the story in the form of a “trial” performs. Aim of this article is to analyse Ayışığında “Çalışkur” story in experimental text and to highlight author’s free character one more time.

___

  • AKAŞ, C. (2003), “Yazınsal Bilgiyi Geliştirme Biçimi Olarak Yazınsal Deneyler”, Kitap-lık, 60:43-46.
  • GÜLSOY, M. (2009), 602. Gece (Kendini Fark Eden Hikaye), Can Yayınevi, İstanbul.
  • GÜMÜŞ, S. (2010), Öykünün Kedi Gözü, Can Yayınevi, İstanbul.
  • İLERİ, S. (1975), “Çağdaş Öykücülüğümüze Kısa Bir Bakış, Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”, Türk Dili Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, 286:2-29.
  • LEVİ, M. (2006), “Haldun Taner’le Aynı Cümleyi Paylaşmak”, Eşik Cini, 4:36-42.
  • ORAL, Z. (1983), “Haldun Taner: Kişisel Özgürlüğümü Grup Dayanışmalarına Yeğ Tuttum”, Milliyet Sanat, 71:10-13.
  • ÖZYALÇINER, A. (1984), “Haldun Taner ile Öykücülüğü Üstüne”, Gösteri,38:4.
  • TANER, H. (2006), Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu-Ayışığında “Çalışkur”, (10. basım), Bilgi Yayınevi, Ankara.
  • TOSUN, N. (2011), “Bir Hayat Projesi Olarak Mutluluk: Haldun Taner Öykücülüğü”, Türk Edebiyatı, 451: 10-13.
  • YALÇIN, S. D. (1995), Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Bilgi Yayınevi, Ankara.