KREATIVES SCHREIBEN DER STUDENTEN IM DAF-UNTERRICHT MIT HILFE DES COMPUTERS

Bu çalışma başlangıç düzeyinde olan Türk üniversite öğrencilerinin sınırlı yabancı dil bilgileri ile yaratıcı yazabildiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Almanca yazılı anlatım derslerinde uygulanan bilgisayar destekli projede üretilen bir metin türü örneklerle verilecektir. Öğrenciler bilgisayar ortamında başlangıcı verilen bir metni geliştirip sonlandıracaklardır. Üretilen metin e-posta ile öğretim elemanına gönderilmektedir. Öğretim elemanı metnin içindeki yanlışların altını çizip metni eposta ile geri göndermektedir. Öğrenci metnindeki yanlışları arkadaşı ile düzeltmektedir. Öğrenciler düzeltemedikleri yanlışları öğretim elemanına da sormaktadır. Bu yöntem ile öğrencilerin yanlışlarını görüp, yanlışlarından öğrenmelerini sağlamak, metin üretimini desteklemek ve yazma sırasında oluşan çekingenliğin belli bir ölçüde hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Verilen örneklere dayanarak öğrencilerin yaratıcı olabildikleri, plan yapma ve kelime seçiminde özgür kalabildikleri söylenebilir

CREATIVE WRITING OF STUDENTS WITH COMPUTER IN GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE COURSE

The aim of this study is to show that beginner students in Turkish universities are able to write creatively though their knowledge of the foreign language is limited. Students will be given a text designed in a computer-assisted project in German writing courses. Students will be asked to develop and finalize a text in the computer environment whose introductory part is give. These texts are sent to the course instructor via e-mail. The instructor underlines the errors in the texts and sends them back to students. Students correct their errors with their classmates. They ask for the help of the instructor whenever they cannot correct an error. This method aims to ensure that students become aware of their errors and learn from errors, to develop text production and eliminate – to an extent – the paralysis experienced throughout the writing process. The samples indicate that students can be creative, and that they are free in planning and word choice