Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/information/authors

http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/user/register