Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇALIŞMA DÜNYASI DERGİSİ

 YAZIM KURALLARI

 

Çalışma Dünyası Dergisi’ne gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

 

1.      Çalışma Dünyası Dergisi’nde yayımlanacak makalelerin Türkçe imla ve dilbilgisi kurallarına göre bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gereklidir.

 

2.      Makaleler Microsoft Word formatında düzenlenmelidir.

 

3.      Makaleler “Times New Roman” karakterinde 12 punto ile tek aralıklı olarak A4 boyutlu kağıda tek yüzlü olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 

4.      Makaleler kaynakça dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

 

5.      Tablo, grafik, şekil, dipnot ve kaynaklar  “Times New Roman” karakterinde 10 punto ile düzenlenmelidir.

 

6.      Makaledeki; metin, grafik, şekil ve tablo­larda yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.

 

7.      Sayfa numaraları her sayfa altına ortalayarak “Times New Roman” karakterinde 10 punto ile parantez, çizgi v.b. işaretler kullanılmadan verilmelidir.

 

8.      Makale başlığı ile bölüm, tablo, grafik ve şekil başlıklarında kalın yazı karakteri kullanılır. Bunun dışında makalede kalın yazı karakteri kullanılmaz.

 

9.      Tablo, şekil ve grafiklerin üstüne başlık konularak ayrı ayrı numara verilir. (Tablo 1: Grafik 1: Şekil:1…) Tablo, şekil ve grafiklerin altında 10 punto ile “kaynak” belirtilmelidir. Tablo ve grafikler Word veya Excel dosyası biçiminde hazırlanmış olmalıdır.

 

10.  Makalenin ana başlığı sayfa ortasında, 12 punto büyük harf ve kalın karakterde yazılmalıdır.

 

11.  Makale başlığının alt ve sol tarafında yazar(lar)ın adı, soyadı, bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı 10 punto küçük harf ve kalın karakterde yer almalıdır.

 

12.  Makale ana başlığı dışındaki diğer tüm başlıklarda tüm sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve kalınlaştırılmış yazılır. Başlıklarda altçizgi kullanılmamalıdır.

 

13.  “Giriş” ve “Sonuç” başlıklarına numara verilmez. Makalede “Giriş” ve “Sonuç” dışındaki  bölümler sırasıyla 1., 2., 3., … şeklinde numaralandırılır. Alt bölümler ve altındaki diğer alt bölümler; 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2. şeklinde birden çok haneli olarak numaralandırılır.

 

14.  Makalelerde;

 

Başlık

İngilizce Başlık

Türkçe Özet

Abstract(İngilizce Özet)

Anahtar Kelimeler

Key Words

Jel Classification

Giriş

Bölümler

Sonuç

Kaynakça

 

bölümleri yer almalıdır.

 

15.   Makalede, en çok 180 kelime uzunluğunda Türkçe ve İngilizce özet bölümü bulunmalıdır.

 

16.  Makalede Türkçe ve İngilizce olarak en az 3 en çok 6 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

 

17.  Makalede Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına yer verilir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php internet adresinden yararlanılabilir)

 

18.  Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi, sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmaz. Açıklamada bulunmak ve bir kavramı aydınlatmak amacı ile yapılan dipnotlar numara yerine (*),(**) şeklinde işaretler ile gösterilir.

 

19.  Makalenin sonuna eklenecek Kaynakça’da yazarlar soyadlarına göre alfabetik sıralanmalıdır. Makalenin içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.

 

20.  Kaynakçada atıf yapılan kaynaklarla ilgili olarak tam bibliyografik kimlikler, kaynakçaya  aynen yansıtılır. Ancak, kaynakçada, kaynakların yazarlarının soyadı en başa alınarak büyük harfle yazılır. Soyadı ile ad arasına virgül konulur. Unvan belirten “Prof. Dr. Ve “Müh” gibi kısaltmalar yazar adı ile birlikte verilmez. Kaynakça kitap ise, kitabın adı (koyu harflerle), Basım yeri, Kurum/Yayınevi, Basım yılı yazılır. Çeviri kitapsa, kitap adı ve Basım yeri arasında çevirenin adına da yer verilir. Makale ise, yazar soyadı ve adından sonra tırnak içerisinde makalenin adı, derginin adı (koyu harflerle), cilt, sayı, yıl ve sayfa numaraları verilir. Kaynakçada yer alan kitaplar için, sayfa numaraları verilmez. Ancak, makalelerde, makalenin yayımlandığı derginin hangi sayfaları arasında yer aldığı belirtilir.