Cilt: 2 Sayı : 1
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SAVAŞ DÖNEMİNDE AŞILAMA UYGULAMALARI VE HEMŞİRELİK
Vaccination Applications and Nursing Before and During The First World War
Zeynep ARABACI,Ayşe DOĞRU

50 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akın L., Bağışıklanma, Güler Ç., Akın L., Editör. 2006, Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara. Haccettepe Yayınları. p. 978-991.
Zeynep ARABACI,Ayşe DOĞRU