İlker KÖSTERELİOĞLU, Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, Sevilay KİLMEN

Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları İle Lisans Diploma Notu Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CIVIL SERVANT SELECTION EXAMINATION AND UNDERGRADUATE CUMULATIVE GENERAL POINT AVERAGES ACCORDING TO A NUMBER OF VARIABLES

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2008 - Cilt: 8 - Sayı: 1

Sayfalar: -