İlyas TURĞAY, Hazar DÖRDÜNCÜ, Tuncel ÖZ

HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE BİRLEŞME VE SATIN ALMALARIN MALİ DEZAVANTAJLARININ ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

A CASE STUDY ON FINANCIAL DISADVANTAGES OF MERGERS & ACQUISITIONS OF THE AIRLINE INDUSTRY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 1

Sayfalar: 203 - 224