Ahmet Kamil TUNÇEL, Murat YILDIRIM

1854-1874 DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ BORÇLANMASI: KAÇ MİLYAR DOLAR OSMANLI DEVLETİ’NİN İFLASINA NEDEN OLDU?

THE FOREIGN DEBT BORROWING OF THE OTTOMAN STATE IN THE PERIOD OF 1854-1875: HOW MANY BILLION DOLLARS LED THE OTTOMAN STATE TO BANKRUPTCY?

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 1

Sayfalar: 1 - 26