Sabri SİDEKLİ, İbrahim COŞKUN, Yıldıray AYDIN

KÖYDE ÖĞRETMEN OLMAK: BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF

BEING A TEACHER IN A VILLAGE: MULTIGRADE CLASSES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 17 - Sayı: 1

Sayfalar: 311 - 331

Benzer Makaleler

Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Duyarlılığa Etkisi

Gökhan UYANIK

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI

Cemalettin İPEK, İrfan Nihan DEMİREL

Sınıf Öğretmenlerinin Gözüyle Kaynaştırma Eğitimi Gerçeği*

Hüseyin ANILAN, Gamze KAYACAN

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

Selami YANGIN, Mustafa KAHYAOĞLU

Müzik Eğitimi Yeterlikleri Bağlamında Sınıf Öğretmeni “Sanat ve Estetik” Yeterliklerinin Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Şehnaz Sungurtekin, Şehnaz SUNGURTEKİN, Ayşe Çakır İlhan, Ayşe ÇAKIR İLHAN

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamaları

Serdar YEŞİL, Mecit ASLAN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİR MESLEK OLARAK SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Özkan ÇELİK, Meral ASLAN ÇELİK

ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdurrahman EKİNCİ, Serdar BOZAN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Sabahattin DENİZ, Burcu ÇAYLI

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi

Sema TAKMAZ, Özlem KARAAĞAÇ, Miraç YILMAZ, Halil YURDUGÜL

Sayfa 1.1300220489502 Saniyede Yüklendi