Aralık 2020 sayımız için makale alımı tamamlanmış olup, gönderilen makaleler Mart 2021 sayısı için değerlendirilecektir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020 yılı itibariyle yayın hayatına sadece elektronik olarak devam edecektir.

TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için "etik kurul izin" belgesi zorunludur. Detaylı açıklamalara "Etik Kurul İzni" sayfamızdan erişebilirsiniz. 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanında, literatüre özgün katkı yapan teorik ve uygulamalı makaleleri yayımlamaktadır. Yazarlar, Erciyes SBE Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

ERÜ SBE Dergisi uluslararası bir dergi olup, Index Copernicus, Ebsco: Humanities Index and Social Sciences, DOAJ, Asos Index, Arastırmax, Akademik Dizin ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. 

Sayı: 50 - 2020 Son Sayı