Çağatay BAŞARIR

ALTIN VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN GOLD AND STOCK RETURNS: TURKEY CASE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 -

Sayfalar: 475 - 490