Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cilt: 8 Sayı: 3 -2023Son Sayı