Gülüşan GÖCEN

11-12 Yaş Grubundaki Çocukların Minnettarlıkları ve Hayat Memnuniyetlerine Etki Eden Aile İle İlgili Faktörler

In Age Group 11-12 Children’s Gratitude and to Life Satisfaction Effecting Factors Relating Family

Değerler Eğitimi Dergisi

2015 - Cilt: 13 - Sayı: 29

Sayfalar: 83 - 116

Benzer Makaleler

TÜRKİYEDE ÇOCUKLARA YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÖRNEĞİ: SÜT İÇME ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Selçuk İletişim

Göksel ŞİMŞEK, Aşina GÜLERARSLAN, Duygu AYDIN

Okul Öncesi Dönem Görme Engelli Çocukların Oyun Çeşitlilik ve Karmaşıklık Düzeyini Artırmada Genişletme Tekniğinin Etkililiği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Ruveyda ŞAHİN, Selda ÖZDEMİR

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Nermin Çiftçi Arıdağ, Eyüp Sabır Erbiçer

İşkoliklik, İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Mustafa MACİT, Kadir ARDIÇ

Yenilenen İlköğretim Programlarında Ailenin Eğitim Fonksiyonunun Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Durmuş KILIÇ

ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN 12-14 YAŞ ÇOCUKLARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE SKINFOLD PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Mergül ÇOLAK, Metin KAYA

Çocuklarda Periton Diyalizi Enfeksiyonlarının Önlenmesi

Nefroloji Hemşireliği Dergisi

Ayşegül YILDIZ, Seda ŞAHAN

Torunlarına Bakan Büyükannelerin Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma

Toplum ve Sosyal Hizmet

Mervenur TAŞKIN, Sinan AKÇAY