Müge İŞLETEN, Yonca K. YÜCEER, Emin YILMAZ, Mehmet MENDEŞ

Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Olan Yaklaşımını ve Satın Almalarını Etkileyen Faktörler (İngilizce)

Consumer Attitudes and Factors Affecting Buying Decision for Functional Foods (in English)

Gıda

2007 - Cilt: 32 - Sayı: 1

Sayfalar: 25 - 32