Veysel YILMAZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DÖNGÜSEL EKONOMİNİN BİBLİYOMETRİĞİ

BIBLIOMETRICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CIRCULAR ECONOMY

Enderun

2019 - Cilt: 3 - Sayı: 2

Sayfalar: 60 - 72

Benzer Makaleler

Küreselleşmenin Sonucu Küresel Isınma Dünyayı Yok Etmeden Yeni Bir Ekonomik Sistemi Benimsemek

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Elif AVANER

Yenilenebilir Enerji Gelişimlerinin Sosyal Boyutu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Zeynep PEKER

YENİ YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ARAYIŞLARI ÇERÇEVESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODALARININ SANAYİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN AHP YÖNTEMİ İLE TAHLİLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Bülent DARICI

ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Gül DENKTAŞ ŞAKAR, Ayşe Güldem CERİT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ “SANAT” DERGİSİ’NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Sanat Dergisi

Coşkun POLAT, Tuğba SARI, Mukaddes SAĞLAM

“Yeşile Boyama” Kavramının Analitik İncelenmesi: Sertifikalı Etiketlerin Sertifikasızlarla Karşılaştırılması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ebru GENÇ

Sürdürülebilir Kalkınmadan Sürdürülemez Çevreye Doğru: Çevre – Kalkınma İkilemi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Selçuk DENEK

Türkiye’de Temiz Enerji Projelerinin Finansmanı: Yerli ve Yabancı Sermayenin Rolü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Mehmet Akif DESTEK