Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (AAÇD), alanında öncü hakemli bir dergi olup Avrupa bütünleşmesi hakkında orijinal ve üstün nitelikli makaleler yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi, 2001 yılından bu yana, hem teorik hem ampirik perspektiften, bütünleşme sürecinin -diğerleri arasında- hukuki, ekonomik, siyasi ve tarihi yönlerine odaklanarak Avrupa çalışmaları alanındaki bilgiyi toplamak ve yaymak çabası içerisindedir. AAÇD; hukuk, siyaset bilimi, ekonomi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri arasında bir denge tutturmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, editörler, sosyal bilim disiplinlerden herhangi bir başkası temelindeki başvurulara da açıktır. Tam metinli akademik makalelerin yanı sıra kitap incelemeleri, olay çalışmaları / incelemeleri / yorumları da Dergide yayınlanmaktadır. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde ve Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Cilt: 19 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı