Hikmet YAĞLI MAVİL

MUHAMMED B. MUTARRİF ED-DABBÎ EL-ESTERÂBÂDÎ’NİN EŞ‘ARÎ’YE NİSPET ETTİĞİ HATALI GÖRÜŞLER VE İBN FÛREK’İN BUNLARI TASHÎHİ

THE MISTAKEN VIEWS OF MUHAMMED B. MUTARRIF AL-DABBI AL-ASTARABADI IN RELATION TO ASHARI AND THEIR CORRECTNESS BY IBN FURAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 6 - Sayı: 11

Sayfalar: 91 - 118

Sayfa 1.5538558959961 Saniyede Yüklendi