DERGİ SCHOLARONE SİSTEMİ KULLANMAKTADIR. MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 1981 yılından bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan Public and Private International Law Bulletin (PPIL), uluslararası akademik bir dergidir. Public and Private International Law Bulletin (PPIL)’a gönderilen makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı hâlinde yayınlanan Public and Private International Law Bulletin (PPIL)'da yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Haziran sayısı için en geç 30 Mart tarihine kadar, Aralık sayısı için ise en geç 31 Eylül tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Public and Private International Law Bulletin (PPIL)’da, milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarının farklı boyutlarını, adalet ve hukuk temellerinde ele alan disipliner veya disiplinlerarası özgün çalışmalar ile bu alanlarda yayınlanmış olan kitaplara dair incelemeler ve ilgili yargı kararlarına dair değerlendirmelere yer verilmektedir. Public and Private International Law Bulletin (PPIL), esas olarak (a) milletlerarası hukuk (b) milletlerarası özel hukuka özgülenmiş bir dergidir. Daha detaylı bilgi için amaç ve kapsam sayfamıza bakınız (tıklayınız).

PPIL 2019 Yazı Çağrısı

Cilt: 39 - Sayı: 2 - 2019 Son Sayı