Defne (Laurus nobilis L.) Yaprak ve Meyvesinin Yağ Asitleri Bileşimi

Bu çalışmada, İskenderun civarından temin edilen defne meyvesi ve defne yaprağı yağının yağ asitleri gaz kromatografisi ile analiz edildi. Analiz sonucunda yağ asitleri içinde en fazla defne yağında, palmitik (%20.83), linoleik (%18.15) ve linolenik (%41.16), defne meyvesi yağında palmitik (%20.83), oleik (%39.17) ve linoleik (%19.96) asitler bulundu.

The Fatty Acid Composition of Laurus nobilis L. Leaves and Fruits (Turkish with English Abstract)

In this work, fatty acids in by laurel leaves and berry fat taken from Iskenderun were analysed by gas chromatography. As result, it has been found palmitic (%20.83), linoleic (%18.15) and linolenic (%41.16) in laurel leaves fat, and palmitic (%20.83), linoleic (%18.15) and linolenic (%41.16) in laurel leaves fat, and palmitic (%20.83), oleic (%39.17) and linoleic (%19.96) in laurel berry fat as dominant acids.