Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi
Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER

Editör
Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Ahmet TARHAN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Yrd. Doç. Dr. Caner ARABACI

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet DURMAZ (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Birol AKGÜN (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Esra BİRYILDIZ (Marmara Ü.)
Prof. Dr. H. İbrahim GÜRCAN (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR (Gazi Ü)
Prof. Dr. M. Naci BOSTANCI (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Mehmet KESİM (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKKURT (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Metin KAZANCI (Ankara Ü.)
Prof.Dr.  Müge ELDEN (Ege Ü.)
Prof. Dr. Nurettin GÜZ (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Özden CANKAYA (Galatasaray Ü.)
Prof. Dr. Suat GEZGİN (İstanbul Ü.)
Prof. Dr. Uğur DEMİRAY (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Yalçın DEMİR (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Seyide PARSA (Ege Ü.)
Prof. Dr. Filiz Balta PELTEKOĞLU (Marmara Ü.)
Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL (İstanbul Ü.)
Prof. Dr. Şerif ŞİMŞEK (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Nazmi ULUTAK (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. A. Haluk YÜKSEL (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Aydemir OKAY (İstanbul Ü.)
Prof. Dr. Ayla OKAY (İstanbul Ü.)
Doç. Dr. Muhittin ACAR (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. M. Bilal ARIK (Erciyes Ü.)
Doç. Dr. Aytekin CAN (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. Abdullah KOÇAK (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. A. Yalçın KAYA (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. Başak SOLMAZ (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. Mustafa ŞEKER (Selçuk Ü.)

Grafik Tasarım
Yrd. Doç. Dr. A.Gani ARIKAN