Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 40 - 50 2017-04-30
Vaccination Applications and Nursing Before and During The First World War
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SAVAŞ DÖNEMİNDE AŞILAMA UYGULAMALARI VE HEMŞİRELİK
Zeynep ARABACI,Ayşe DOĞRU
40 261

Anahtar Kelimeler

Akın L., Bağışıklanma, Güler Ç., Akın L., Editör. 2006, Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara. Haccettepe Yayınları. p. 978-991.
Birincil Dil
Konular Hemşirelik
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Bölüm Derlemeler
Yazarlar Orcid : Öğretim GörevlisiYazar: Zeynep ARABACI Kurum: KASTAMONU UNIVÜlke: Turkey

Orcid : Öğretim GörevlisiYazar: Ayşe DOĞRU Kurum: KASTAMONU UNIVÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Zeynep ARABACI
Ayşe DOĞRU