Cilt: 16 Sayı : 2
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MALİYET ETKİNLİĞİ (2005-2013)
Cost Efficiency In Turkish Banking Sector(2005-2013)
A. Elif Ay YALÇINKAYA,Recep KÖK

1.4K 129

Türkiye ekonomisi açısından bağımsız karar alma birimi olan bankalar özelinde kredi mekanizmasının nasıl işlediği, bankalar arasında kaynak tahsisinin hangi ölçüde başarıldığı konusu, bu araştırmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2005 – 2013 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 21 bankanın veri tabanından yararlanılarak parametrik yöntemlerden stokastik sınır analizi (SFA) kullanılmaktadır. Aynı koşullarda faaliyet gösteren ve aynı çıktıyı üreten en etkin bankayla karşılaştırmalı olarak, diğer bankaların ağırlıklı ortalama maliyet etkinliği hesaplanmıştır. Elde edilen etkinsizliğin etkileri analizine göre analiz döneminde kredi maliyetlerinde ortaya çıkan belirgin artışların, finans sistemi üzerinde kaynak tahsisini bozucu etkisi belirlenmiştir. Bu bağlamda maliyet etkinsizliğine yol açan içsel ve dışsal nedensellikler tartışılarak politika önermeleri geliştirilmiştir
This study examines how credit mechanism works in banking and whether resource allocation between the banks is efficient or not. We use stochastic frontier analysis (SFA) that is one of the parametric methods, by using the database for 21 banks in Turkey for the period of 2005-2013. The weighted average cost efficiency of the banks is measured in comparison with the most efficient bank that performs under the same conditions and that produces the same output with them. According to the analytical findings, we determine that increasing of credit cost affects resource allocation disruptively in financial system. As regards, some suggestions are developed on economic policy via internal and external causilities that bring about cost inefficiency
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aigner, D., Lovell, K. ve Schmidt, P. (1977) “Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production