Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisanüstü öğrenimde ders seçimine yönelik bir model önerisi

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
773
DOI :
Özet Türkçe :

Lisans ve lisansüstü eğitimde ders seçimi, öğrencilerin akademik kariyerlerini, meslekte uzmanlaşmalarını etkileyen önemli kararlardan birisidir. Öğrenciler kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, en fazla fayda sağlayacak dersleri seçmek ister. Özellikle seçmeli derslerden seçim yapmak çok kriterli karar verme problemi olarak değerlendirilir. Bu çalışmada öğrencilerin seçim sürecinde yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla lisansüstü eğitim veren bir kurumun Harekât Araştırması Bölümü bir örnek çalışma olarak incelenmiştir. Ders seçiminde önemli olan kriterler için literatürde çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Eğitim bilimleri konusunda uzman kişilerle görüşülerek ders seçiminde etkili olan kriterler tespit edilmiştir. Kriter ağırlıkları ANP (Analitik Ağ Süreci) tekniği kullanılarak ağırlıklandırılmış ve aday dersler TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemiyle akademik kariyere, meslekte uzmanlaşmaya etkisi fazla olandan az olana göre sıralanmıştır.

Özet İngilizce :

Course selection for graduate or undergraduate students is an important decision for their academic carrier and job proficiency. Students want to choose most useful courses for their ability and interests. Especially chosing a course between optional courses is accepted as a multi-criteria-decison-making problem. In this study in order to give information to the students while choosing courses an undergraduate university‟s operations research program is examined as an example. There are not many studies about the criteria which are important while choosing the courses. The criteria that are effective while choosing courses are determined by conversations with professional people about educational sciences. To determine weights of the criteria the ANP (Analitic Network Process) and to obtain final ranking according to impact on academic carrier and job profession TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) methods are used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :