Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsizlik ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisi: g8 ülkeleri örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, İİBF 2, İktisat Bölümü3 Nevşehir Üniversitesi İİBF 4, İktisat Bölümü5
Görüntülenme :
1234
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı yirmi birinci yüzyılın ilk on yılını baz alarak, dünyanın ekonomi ve endüstri alanında en gelişmiş sekiz ülkesinin oluşturduğu G8 topluluğu için işsizlik-enflasyon ilişkisinin analiz edilmesidir. Engle ve Granger (1987), eğer iki değişken arasında anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi varsa, bunun aynı zamanda en azından tek yönlü bir nedensellik ilişkisini de beraberinde getireceğini ileri sürmektedir. Bu doğrultuda, işsizlik ile enflasyon arasındaki kısa ve uzun dönemli nedensellik ilişkilerinin araştırılacağı bu çalışmada, öncelikle söz konusu değişkenler arasında herhangi bir eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı analiz edilecektir. Analiz sonucunda eğer anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi bulunursa, değişkenler arasında kısa ve uzun dönemde ortaya çıkması muhtemel nedensellik bağı daha sağlam bir temel üzerine oturmuş olacaktır. Sonuç olarak elde edilen bulgular neticesinde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu ve kısa dönemde nedenselliğinin yönünün enflasyondan işsizliğe, uzun dönemde ise işsizlikten enflasyona doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyse the unemployment-inflation relationship by gathering the data of first decade of 21st century for the most advanced eight countries of the world on economy and industry that constitute G8 Community. Engle and Granger (1987) are maintain that there is a significant cointegration relationship between two variables, that brings at least one way causality with it. Accordingly, in this study which aims to examine short and long run relationships in terms of causality between unemployment and inflation, it is principally analysed whether the cointegration relationship between these variables exists, or not. If a significant cointegration relationship is found according to analyse results, the causality relationship that is probable to occur in short and long run is going to ground on a more reliable basic. As a result of findings it is concluded that there is a cointegration relation between these variables and the direction of the causality is from inflation to unemployment in the short run, and is from unemployment to inflation in the long run.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :