Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Metinleri

Dergi hakkında bilgi.

NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri – NKU Papers on Social Science Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından online ve basılı olarak, - başta üniversitemizin – akademisyenlerin sosyal bilimlerin farklı dalarında yapılan çalışmaların duyurulması ve kamuoyu ile paylaşılarak tartışmaya açılmasına yönelik olarak yayınlanan monografik bir yayındır. Çalışmaları sonuçlandırılmış olan projeler ile ilgili makalelere yer verilebileceği gibi, henüz projeleri devam eden ancak elde edilen ilk sonuçları tartışmaya açmak üzere çalışmalarda yer verilebilinmesi mümkündür. Yazı dili Türkçe olmak ile birlikte, yabancı dilde de yazılar yayımlanabilinir. Çalışmalarda öne sürülen görüşler yazara/yazarlara ait olup Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü bağlamaz. Sosyal Bilimler Metinleri ücretsiz olarak PDF formatında indirilebilinir. Basılı nüshaları Enstitü Sekreterliğinden temin edilebilinir. Yayın ilkelerine göre hazırlanıp yayınlanması istenen çalışmaların aşağıdaki adrese gönderilmesi rica olunur. Gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, yayınlanıp yayınlanmaması konusunda karara verilir.