Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda üç sayı [Mart, Temmuz ve Kasım] yayımlanan çevrimiçi uluslararası hakemli bir dergidir. ENAD’ın temel amacı, eğitim alanında nitel araştırma paradigmasının kuramsal ve uygulamalı olarak gelişmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır. 

Dergide eğitimin farklı disiplinlerine ilişkin nitel (olgubilim, kültür analizi, durum çalışması, anlatı araştırması, temellendirilmiş kuram vb.), eylem ve karma yöntem (nicel+nitel, nitel+nitel vb.) desenleriyle gerçekleştirilmiş özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Ayrıca nitel araştırma alanındaki kuram, uygulama, yöntem, teknik, analiz, yazılım gibi gelişmeleri içeren deneme/derleme, çeviri ve davetli yazılara da yer verilmektedir.