Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

CEDRUS

Dergi hakkında bilgi.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırmaları Dergisi

The Journal of Mediterranean Civilisations Studies

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi
Prof. Dr. Murat ARSLAN