Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Dergi hakkında bilgi.

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences disiplinlerarası bir dergi olup beşeri ve sosyal bilimlerin ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, devletler hukuku, işletme, iktisat, uluslararası ticaret, sosyoloji, kültürel çalışmalar, eğitim, psikoloji, kadın çalışmaları, edebiyat, basın-yayın, mimarlık tarihi, iç mimari, bölge ve şehir planlaması dallarındaki makale, eleştiri makaleleri, kısa notlar ve kitap eleştirileri gibi çalışmaları yayınlayan akademik bir dergidir. Dergi bu konularda halen üzerinde çalışılmakta olan uygulamalı ve/veya kuramsal araştırma bulgularını daha geniş bir akademik çevrede tartışılmasını kolaylaştırmak için yayınlamak amacındadır. Beşeri ve osyal bilimlerin tüm alanlarındaki yeni bakış açılarını akademik çevreye yaymak derginin özellikle üzerinde durduğu bir konudur.