Ebru ATAŞ, Perihan GÜNEŞ

ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 2

1066 - 1078

Yeniden yapılandırılmış Bloom taksonomisi, öğretmen, yazılı soruları

419 88