Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Dergi Hakkında

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Tubitak Ulakbim, Dergipark, ve Arastırmax indekslerince taranmakta olup yayın kararı alınan makalelere DOI numarası verilmektedir. Çanakkale Savaşları ve Çanakkale şehri ile çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel mirasına ait bilimsel makalelere ayrı bir önem veren dergi, sosyal ve beşerî bilimleri ilgilendiren, bilimsel araştırma makaleleri kabul etmektedir.

E-posta:      canakkalearastirmalari@comu.edu.tr
Web site:      www.canakkalearastirmalari.comu.edu.tr