Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin karara katılma durumları ve istekleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi2
Görüntülenme :
1019
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin okul içerisinde alınmakta olan kararlara katılma durumlarını ve isteklerini belirleyerek motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın evrenini 2010–2011 eğitim-öğretim yılında, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde resmî ilköğretim okullarında görevli 2043 öğretmen oluşturmuştur. Veriler 2043 öğretmen içinden "basit tesadüfi örnekleme yöntemi" ile belirlenen 353 öğretmenden alınmıştır. Veri toplama aracı olarak; Köklü (2010) tarafından geliştirilen "Öğretmenlerin Kararlara Katılma Durumu, Katılma İsteği Anketi'', Yıldırım (2006) tarafından geliştirilen "Motivasyon Ölçeği" ve araştırmacı tarafından oluşturulan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, okulda alınmakta olan karar konularına "Biraz''( x :2,56) katılmakta iken "Çok"( x :3,57) katılmak istemekte, öğretmenlerin motivasyonları "Oldukça''( x =3,73) düzeyde, öğretmenlerin kararlara katılma düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasında doğrusal, pozitif ve yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to discover the relationship among the motivation levels of teachers who worked in elementary schools by determining their participation in the decisions made in their schools and their desire to participate in decision-making. The population of the study was 2043 teachers who were working in primary schools in the Odunpazarı district of Eskişehir in the 2010-2011 educational year. Data were collected from 353 of those 2043 teachers who were selected using the simple random sampling method. The "Teachers' Participation in Decisions and Desire for Participation" scale, "Motivation" scale, and "Personal Information Form" developed respectively by Köklü (2010), Yıldırım (2006) and the researcher were used as the data collection tools. Relational Scanning Model was used in this research. According to the results of the research, teachers wanted to participate in decision-making "more" ( x :3,57) though in actuality they were participating "a little" ( x :2,56), their motivation level was "a lot" ( x =3,73) and the relation between motivation and participation in decision making level was linear, positive and related at high level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :