Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir

Aspir (Carthamus tinctorius L.), tohumlarındaki yüksek oranda ve yüksek kalitede yağ içermesi nedeniyle dünyada kültürü yapılan önemli bir yağ ve enerji bitkisidir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hasan BAYDAR ve Doç.Dr. Sabri ERBAŞ tarafından Dinçer 5-18-1 x Montola 2000 çeşitlerinin kombinasyon melezlemesi ve onu izleyen pedigri seleksiyon yöntemi ile 2008 yılında başlayan ve tam 10 yıl süren yoğun bir ıslahı çalışması sonucunda OLEİN, ZİRKON ve SAFİR aspir çeşitleri geliştirilmiştir (Şekil 1 ve 2). Türkiye’nin bu yerli ve milli aspir çeşitleri, 8 Nisan 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi tarafından tescil edilerek Türk Milli Çeşit Listesi’ne girmeye hak kazanmışlardır. Klasik aspir çeşitlerine göre hem tarımsal hem de teknolojik özellikleri farklı olan bu üç yeni aspir çeşidinin ıslah sürecinde SDÜ BAP 2155-D-10, TÜBİTAK 1001/1110380 ve 3001/214O211 nolu projeler kapsamında maddi destek sağlanmıştır.

OurNativeandNationalSafflowerVarieties: Olein, Zirkon and Safir

Safflower (Carthamus tinctorius L.) is an important oil and energy crop cultivated in the world thanks to its high and quality oil content in the seeds. Safflower varieties named OLEIN, ZIRKON and SAFIR have been developed by Prof. Dr. Hasan BAYDAR and Assoc. Prof. Sabri ERBAS as a result of an intensive breeding studies that started in 2008 with the combination hybridization of Dinçer 5-18-1 x Montola 2000 varieties and subsequent pedigree selection method at Isparta University of Applied Sciences, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops. Turkey's native and national safflower varieties, was registered by the Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry Variety Registration and Seed Certification Center on April 8, 2019, and finally entitled to enter the Turkish National Variety List. Financial supports were provided within the scope of SDU BAP 2155-D-10, TUBITAK 1001/1110380 and 3001 / 214O211 projects during the breeding process of the three new safflower varieties which have different agricultural and technological characteristics compared to classical safflower varieties.

___

Baydar, H. 2011. Melezleme Islahı İle Tohum Verimi, Yağ ve Oleik Asit İçeriği Yüksek Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Geliştirilmesi. SDÜ BAP 2155-D-10 Nolu Proje, Sonuç Raporu, Isparta.

Baydar, H. 2014. Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Verim, Yağ ve Oleik Asit İçeriği Yüksek Hat Geliştirme Islahı. TÜBİTAK 1110380 Nolu Proje, Sonuç Raporu, Ankara.

Erbaş, S. 2016. Melezleme Islahı İle Geliştirilmiş Tohum Verimi, Yağ Oranı ve/veya Oleik Asit Oranı Yüksek Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Adaptasyonu ve Stabilitesi. TUBİTAK-3001 214O211 Nolu Proje, Sonuç Raporu, Ankara.

FAO, 2009. Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture Data. http://fenix.fao.org/faostat. Erişim tarihi: 27.09.2019

TTSM, 2019. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü. Milli Çeşit Listesi, https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/.

TUİK, 20019. Türkiye Tarım İstatistikleri. Bitkisel Üretim. www.tuik.gov.tr. Erişim tarihi: 27.09.2019.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd661223, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, pages = {233 - 237}, title = {Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir}, key = {cite}, author = {Baydar, Hasan and Erbaş, Sabri} }
APA Baydar, H. & Erbaş, S. (2020). Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir . Ziraat Fakültesi Dergisi , Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı , 233-237 .
MLA Baydar, H. , Erbaş, S. "Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 233-237 <
Chicago Baydar, H. , Erbaş, S. "Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir". Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 233-237
RIS TY - JOUR T1 - Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir AU - Hasan Baydar , Sabri Erbaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 237 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir %A Hasan Baydar , Sabri Erbaş %T Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir %D 2020 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Baydar, Hasan , Erbaş, Sabri . "Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Nisan 2020): 233-237 .
AMA Baydar H. , Erbaş S. Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir. ZFD. 2020; 233-237.
Vancouver Baydar H. , Erbaş S. Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 233-237.
IEEE H. Baydar ve S. Erbaş , "Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 233-237, Nis. 2020
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir

Hasan BAYDAR, Sabri ERBAŞ

Pamuk Üretiminin Ekonomik Analizi: Manisa Örneği

Mehmet UGURLU

Çinko Ve Demirli Gübre Uygulamasının Siyez ( T. Monococcum ) Buğdayının Gelişimi Ve Büyüme Parametrelerine Etkisi

Ayşen AKAY, Firat UZUN

Türkmenistan Menşeili Yerel Mısır Popülasyonlarının Çanakkale Koşullarında Verim ve Tane Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Fatih KAHRIMAN, Fatih ADA, Zekiye UYSAL, Umut SONGUR

Semt Pazarlarında Sebze Olarak Satılan Haşhaş (Papaver somniferum L.) Bitkilerinin Alkaloid İçerikleri

Mehmet Uğur YILDIRIM, İbrahim BULDUK, Ercüment Osman SARIHAN

Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench)’ın Tokat Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Rahime KARATAŞ, Başak ÖZYILMAZ, Özge KOYUTÜRK, Levent YAZİCİ, Sezai GÖKALP

Türkiye’de Anason (Pimpinella anisum L.) Üretimi ve Dış Ticareti

Gülsüm BOZTAŞ, Emine BAYRAM

Tescil Edilmiş Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinin Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Koşullarında Bazı Önemli Tarımsal ve Tohum Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Halil BAKAL, Halis ARIOĞLU

Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin Mısır-Fasulye Karışık Ekim Sisteminde Morfolojik Özellikler ve Verime Etkisi

Engin TAKIL, Nihal KAYAN

Farklı Dozlarda Katı Biyogaz Atıklarının Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Toplam Fenol İçeriği ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

Melike DEMİREL, Osman EREKUL