Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tagetes (Tagetes minuta L.) bitkisi, çok amaçlı kullanılabilen bir tıbbi bitkidir. Tagetes uçucu yağının bileşiminde bulunan sekonder metabolitlerin böcek kovucu ve antimikrobiyal etkisi çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Bu araştırma; çimlenme problemi yaşanan ekinezya tohumlarının çimlenmesi üzerine T. minuta ekstraktının etkisini belirlemek amacıyla, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde, kontrollü koşullarda yürütülmüştür. Çimlenmede; 4 farklı ön muamele süresi (0 dakika (kontrol), 30 dakika, 4 saat ve 24 saat) ve dört farklı ekstrakt konsantrasyonu (%0 (kontrol), %10, %50 ve %100) kullanılmıştır. Ekinezya (Echinacea purpurea (L.) Moench) tohumları; T. minuta bitkisinin farklı konsantrasyonlardaki ekstraktları ile muamele edildikten sonra içerisinde kurutma kağıdı bulunan 9 cm çapındaki petrilere, petri başına 25 tohum olacak şekilde aktarılmıştır. Çimlenme çalışması ±1 oC derece hassasiyette sahip inkübatörde, 24 oC sıcaklıkta yürütülmüştür. Araştırma sonucu; ekinezya tohumlarının çimlenmesi üzerine Tagetes ekstrakt konsantrasyonlarının ve ön muamele sürelerinin çok önemli olduğu belirlenmiştir. Ön muamele süresi bakımından değerlendirildiğinde en yüksek çimlenme oranı (%58.6) 24 saat süre ile Tagetes ekstraktı ile ön muameleye tabı tutulan ekinezya tohumlarından elde edilmiştir. Tagetes ekstrakt konsantrasyonu bakımından değerlendirildiğinde en yüksek çimlenme oranı (%59.0) %10 ekstrakt konsantrasyonunda elde edilmiştir. Sonuç olarak, Tagetes ektraktının dozu arttıkça çimlenme oranının azaldığı buna karşın ön muamele süresi arttıkça çimlenme oranının arttığı sonucuna varılmıştır. 

An Investigation on The Effect of Tagetes Extract on Echinacea (Echinacea purpurea L.) Seed Germination

Tagetes (Tagetes minuta L.) is a multipurpose medicinal plant. Insecticidal and antimicrobial properties of secondary metabolites in Tagates essential oil was shown in various studies. This research was conducted in Field Crops Department in Agriculture Faculty of Ondokuz Mayıs University to determine the effect of T. minuta extract on Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench) seeds under controlled conditions. 4 application times [0 min (control), 30 min, 4 hours and 24 hours] and 4 extract concentrations [0 % (control), 10%, 50% and 100%] used in the experiment. Seeds transferred in to 9 cm diameter Petri dishes for the germination test after extract application and 25 seeds placed in every dishes. Germination test conducted in automatic incubator at 24±1oC temperature programme. Extract concentrations and application times affected Echinacea seed germination significantly. 24 hours application has highest germination rate (58.6%) among application times. 10% extract concentration has highest germination (59%) among the concentrations. According to the results, increasing concentrations caused low germination, on the other hand, increasing application times increased the germination.

___

Gakuubi M., Wagacha J., Dossaji S., Wanzala W., 2016. Chemical composition and antifungal activity of essential oils of Tagetes minuta (Asteraceae) against selected phytopathogenic fungi. American Journal of Essential Oils and Natural Products. 4(3): 16-26.Ji Hyun K., Shim K., Lee K., 2002. Allelopathy of Tagetes minuta L. Aqueous Extracts on Seed Germination and Root Hair Growth. Korean Journal of Ecology. 25(6): 395-398.

Marei G K., Rasoul M A., Abdelgaleil S A.,2012. Comparative antifungal activities and biochemical effects of monoterpenes on plant pathogenic fungi. Pesticide Biochemistry and Physiology. 103(1):56-61.

Makang’a O B., 2012. Composition and repellency of essential oils of Tagetes minuta from different zones in Kenya against brown ear tick (Rhipicephalus appendiculatus). Yüksek lisans tezi, Kenyatta Üniversitesi, Kenya.

Mavi K., 2014. Use of extract from dry marıgold (Tagetes spp.) Flowers to prıme eggplant (Solanum melongena l.) Seeds. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(4): 3-12.Motazedian N., Aleosfoor M., Davoodi A., Bandani A R., 2014. Insecticidal activity of five medicinal plant essential oils against the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae. Journal of Crop Protection. 3(2):137-146.

Sadia S., Khalid S., Qureshi R., Bajwa A., 2013. Tagetes minuta L., A useful underutilized plant of family Asteraceae: a review. Pakistan Journal of Weed Science Res. 19(2): 179-189.

Senatore F., Napolitano F., Mohamed M., Harris P J C.,. Mnkeni P. N. S., Henderson J., 2004. Antibacterial activity of Tagetes minuta L. (Asteraceae) essential oil with different chemical composition. Flavour and Fragrance Journal. 19: 574–578.

Toklu F., Baloch F., Karaköy T., Özkan H., 2015. Effects of different priming applications on seed germination and some agromorphological characteristics of bread wheat (Triticum aestivum L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 39: 1005-1013.

Wanzala W., Ogoma S B., 2013. Chemical composition and mosquito repellency of essential oil of Tagetes minuta from the Southern slopes of Mount Elgon in Western Kenya. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 16(2):216- 232.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd650792, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, pages = {202 - 205}, title = {Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Hacıkamiloğlu, Muhammet Safa and Latifian, Elnaz and Sert, Soner} }
APA Hacıkamiloğlu, M. S. , Latifian, E. & Sert, S. (2020). Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma . Ziraat Fakültesi Dergisi , Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı , 202-205 .
MLA Hacıkamiloğlu, M. S. , Latifian, E. , Sert, S. "Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 202-205 <
Chicago Hacıkamiloğlu, M. S. , Latifian, E. , Sert, S. "Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 202-205
RIS TY - JOUR T1 - Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma AU - Muhammet Safa Hacıkamiloğlu , Elnaz Latifian , Soner Sert Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 205 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %A Muhammet Safa Hacıkamiloğlu , Elnaz Latifian , Soner Sert %T Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Hacıkamiloğlu, Muhammet Safa , Latifian, Elnaz , Sert, Soner . "Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Nisan 2020): 202-205 .
AMA Hacıkamiloğlu M. S. , Latifian E. , Sert S. Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. ZFD. 2020; 202-205.
Vancouver Hacıkamiloğlu M. S. , Latifian E. , Sert S. Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 202-205.
IEEE M. S. Hacıkamiloğlu , E. Latifian ve S. Sert , "Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 202-205, Nis. 2020
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.4b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Süne (Eurygaster integriceps)’de Wolbachia Varlığı

Erhan KOÇAK

Melezleme Islahı Yoluyla Elde Edilen Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Genotiplerinde Özellikler Arası İlişkiler*

Özge KOYUTURK, Güngör YILMAZ

Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin Mısır-Fasulye Karışık Ekim Sisteminde Morfolojik Özellikler ve Verime Etkisi

Engin TAKIL, Nihal KAYAN

Seçilmiş Bakteri İzolatlarının Kadmiyum ile Zenginleştirilmiş Topraklarda Şeker Pancarının Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkisi

Ahmet DEMİRBAŞ, Ali COŞKAN, Amer Abdulhadi JAWAD

Karadeniz Bölgesi Çeltik (Oryza sativa L.) Islah Araştırmaları

Rasim UNAN, Serkan YILMAZ, Melih ENGİNSU

Farklı Azot Dozlarının, Bazı Tritikale (X Triticosecale Wittm.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Engin TAKIL, Murat OLGUN

Yerfıstığı Tarımında Ekim Zamanının Önemli Tarımsal ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Halis ARIOĞLU, Halil BAKAL, Fahriye Bihter ZAİMOGLU ONAT

Farklı Büyüme Ortamı ve Hümik Asit Uygulamalarının Safran (Crocus sativus L.) Kormlarının Gelişimine Etkisi

Mehmet Uğur YILDIRIM, Habibe HATİPOĞLU (BAYRAM)

Farklı Dozlarda Katı Biyogaz Atıklarının Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Toplam Fenol İçeriği ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

Melike DEMİREL, Osman EREKUL

A Research on Determination of the Performance Rosa damascena Mill. As Pollen Source in Rose Breeding by Hybridization

Ezgi DOĞAN, Soner KAZAZ, Tuğba KILIÇ, Hilal DURSUN, Talha Hasan ÜNSAL, Merve URAN