NaCl Stresinin Bazı Armut ve Ayva Anaçlarının Yaprak Bakır, Bor, Çinko, Demir ve Mangan İçeriklerine Etkisi

Tuzluluk, gelişmiş bitkilerde verimliliği sınırlandıran önemli abiyotik stres faktörlerindendir. Tuzluluğa maruz kalan bitkilerde görülen besin maddesi dengesizliği, hücre bütünlüğünün bozulmasına neden olmakta, bu durum ise bitkiler için hayati olan metabolik fonksiyonların bozulmasına yol açmaktadır. İki yıl tekrarlamalı olarak yapılan çalışmada; 18 litrelik saksılarda bulunan armut (OHxF 97, OHxF 333, Fox 11) ve ayva (BA 29) anaçlarında kontrol, 20 mM, 40 mM ve 80 mM NaCl içeren sulama suyu ile stres oluşturulmuştur. İki ayın sonunda alınan yaprak örneklerinde Fe, Cu, Mn, Zn ve B mikro element içerikleri saptanmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre NaCl stresi altında farklı armut ve ayva anaçlarında Fe, Cu, Mn, Zn ve B mikro element içerikleri anaçlara ve NaCl kostantrasyonuna bağlı olarak yıllara göre değişkenlikler göstermiştir. Genel olarak şiddetli (80 mM) NaCl stresi altında mikro element içeriklerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. İki yıl ortalamasına göre tuzlu koşullarda toplam mikro element alımı yaklaşık %6 oranında azalmıştır. Her iki yılda da tuz stresi altında B elementi alımının azaldığı saptanmıştır. Çalışmada Fe ve Mn alımında Fox 11 ve BA 29 anaçları; Zn ve Cu alımında Fox 11 anacı ve B alımında OHxF 97 ve OHxF 333 anaçları ön plana çıkmıştır. Genelde Fox 11 ve BA 29 anaçlarının topraktan daha fazla mikro besin elementi kaldırdığı görülmüştür.

The Effect of NaCl Stress on Leaves Copper, Boron, Zinc, Iron and Manganese Contents of Some Pear and Quince Rootstocks

Salinity is one of the most important abiotic stress factors limiting the productivity in higher plants. The nutrition imbalance in plants that exposed to salinity caused deterioration of cell integrity which leads to the impairment of metabolic functions that are vital for plants. The research was carried out repeatedly for two years. In 18 liter pots pear (OHxF 97, OHxF 333, Fox 11) and quince (BA 29) rootstocks were stressed which containing control, 20 mM, 40 mM and 80 mM NaCl. At the end of study the changes of Fe, Cu, Mn Zn and B elements that occur in leaves together with salt stress were investigated. According to the results of the research, Fe, Cu, Mn, Zn and microelement contents in different pear and quince rootstocks under NaCl stress varied over the years depending on the rootstocks and salt concentration. Especially in plants exposed to heavy NaCl stress (80 mM), it was observed that the existing changes were more clear. Compared to the two-year average, the total microelements intake decreased by approximately 6% in saline conditions. It was determined that the intake of B element decreased under salt stress in both years. Our results showed that Fox 11 and BA 29 rootstocks in Fe and Mn uptake; Fox 11 rootstock in Zn and Cu uptake, and OHxF 97 and OHxF 333 rootstocks in B uptake were noted. In general, Fox 11 and BA 29 rootstocks were found to remove more micronutrients from the soil.