RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ

Öz XI. yüzyılın başlarına rastlayan Haçlı Seferleri, Avrupa’nın dinî motifleriön plana çıkararak Anadolu ve Yakındoğu’yu siyasi ve ekonomik olarak elegeçirmek için planladığı bir harekettir. Haçlılar bu amacı gerçekleştirmek üzere ilkseferlerini 1096 yılında Anadolu üzerinden Kudüs’e yapmışlar ve sonunda Urfaile Antakya’da iki Haçlı Kontluğu ile Kudüs’te ilk Haçlı Krallığını kurmuşlardır.İlk seferin başarıya ulaşması, Avrupa’da 1101 yılında yeni bir sefer hazırlığınasebep olmuş, ancak Anadolu’ya gelen bu ordunun Türkiye Selçuklu SultanıI. İzzeddin Kılıç Arslan (1093-1107) ile Danişmendli Emirleri tarafından imhaedilmesi, Haçlıların 1144 yılında Urfa’nın tekrar Musul Atabeyi İmâdeddinZengi tarafından fethedilmesine kadar Anadolu’ya gelmelerine engel olmuştur.Anadolu’da kurulan ilk Haçlı Kontluğunun kaybedilmesi, II. Haçlı Seferinin enönemli nedenlerinden biridir. Fransa Kralı VII. Louis, Papa’ya başvurarak DoğuHıristiyanlığını güvence altına almak amacıyla düzenleyeceği bu seferin vaazıiçin Rahip Bernard de Clairvaux’yu görevlendirilmesini istemiştir. Bu çalışmanınkonusunu Clairvaux Manastırı Başrahibi Rahip Bernard de Clairvaux ve onun II.Haçlı Seferi sırasındaki propagandası ve etkileri oluşturmaktadır.

___

Altan, E. (2000). İkinci Haçlı Seferi (1147-1148). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Aşıkoğlu, Y. (2009). Aziz Bernard ve Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Aumann, J. (1985). Christian Spirituality in the Catholic Tradition. London. Ayan, E. (1994). Willermus Tyrensis’in Historia Rerumin Partibus Transmarinis Gestarum (Denizaşırı Bölgelere Yapılan Seferlerin Tarihi) Adlı Eserinin XVI., XVII., XVIII. Kitaplarının Türkçe Çevirisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Basile, T. (2009). Templors, Crusades and Consideration: A Study on Bernard of Clairvaux Allegory of the Two Swords. Kanada: M.C. Master Üniversitesi. Bernard of Clairvaux. (1967). The Letters of St. Bernard of Clairvaux. James, S. (Çev.). London. ______. (1971). On the Song of Songs II.Walsh, K., (Çev.). Kalamazoo. Bezer, G. Ö. (2013). İmâdüddin Zengi. DİA içinde. (Cilt. XLIV, ss.258- 261).Ankara. Bolton, B. M. (1992). The Cistercians and the Aftermath of the Second Crusade. Michael Gervers (Ed.), The Second Crusade and the Cistercians içinde (s. 131-141). New York: St. Martin’s Press. Bredero, H.A. (1996). Bernard Clairvaux: Between Cult and History. Edinburg. Carnotensis, F. (2009). Kutsal Toprakları Kurtarmak Kudüs Seferi, Barlas, İ. B. (Çev.). İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Caspar, E. (1924). Die Kreuzzugsbullen Eugens III. Neues Archiv içinde (Cilt. XLV, ss.285-305). Constable, Giles. (1953). The Second Crusade as Seen by Contemporaries. Traditio, 9, 213-79. Cramer, V. (1939). Kreuzpredigt und Kreuzzugsgedanke von Bernard von Clairvaux. PDVHL, XVII-XX, 43-55. Demirkent, I. (1987). Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1118-1146). Ankara: TTK Yay. ______. (2007). Haçlı Seferlerinin Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri. Haçlı Seferleri Tarihi içinde (1-19). İstanbul: Dünya Yay. Derinkök, T. (2005). Tampliye Şö valyeleri, Ortadoğu’da Dini İnanışlar ve Düşü nceler. İstanbul: Alfa Yay. Dowley, T. ve Wyclif J. (2004). Hristiyanlık Tarihi, Sel, S. ve Kırıran L. (Çev.). İstanbul: Yeni Yaşam Yay. Eales, S. J. (1889-1896). The Life and Works of St. Bernard I-II-III. London. Evans, G. R. (2000). Bernard of Clairvaux. New York: Oxford University Press. Ferzoco, G. (1992). The Origin of the Second Crusade. Michael Gervers (Ed.), The Second Crusade and the Cistercians içinde (s.91-99). New York: St. Martin’s Press. Flori, J. (2004). Eleanor of Aquitaine: Queen of Rebel. Edinburgh. France, J. (2006). Medieval Images of Saint Bernard of Clairvaux. Michigan: Cistercian Publications. Grosse, R. (1991). Überlegungen zum Kreuzzugsaufruf Eugens III. von 1145/46, Mit einer Neuedition von JL 8876. Francia, 18, 85-92. Ioannes Kinnamos. (2001). Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176). Demirkent, I. (Haz.), Ankara: TTK Yay. Kugler, B. (1866). Studien zur Geschichte des Zweiten Kreuzzugs. Stuttgart. Levine, R. (1997). The Deeds of God through the Francos. Suffolk. Luddy, A.J. (1927). Life and Teaching of St. Bernard. Dublin. Neander, A. (1843). The Life and Time of Saint Bernard, Wrench, M. (Çev.). London. Odo de Deuil. (1948). Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem: The Journey of Louis VII to the East, Recrds of Civilization, Sources and Studies. Berry, V.G. (Trc.), New York: Columbia University Press. Otto von Freising. (1948). The Deeds of Frederick Barbarossa by Otto of Freising Chronicle, Records of Civilization, Sources and Studies. Mierow, Ch. (Çev.): New York: Columbia University Press. Pedry, A. (2011). Bernard of Clairvaux’s Writing on Violence and the Sacred. George University,42-67. Poole, L. (1957). Germany, 1125-1152. J. B. Bury ve J.R. Tanner ve C.W. Prewite-Orton ve Z.N. Brooke (Ed.). The Cambridge Medieval History V içinde (s.334-359). Cambridge University Press. Purkis, W. J. (2008). Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia, c. 1095-c. 1187. Woodbridge. Rassow, P. (1924). Der Text der Kreuzzugsbulle Eugens III. Archiv, XLV, 302-305. Robinson, I. S. (1990). The Papacy, 1073-1198, Continuity and Innovation. Cambridge: Cambridge University Press. Rowe, J. G. (1992). The Origins of the Second Crusade: Papa Eugenius III, Bernard of Clairvaux and VII. Louis. Gervers M. (Ed.), The Second Crusade and the Cistercians. New York: St. Martin’s Press. Runciman, S. (1989). Haçlı Seferleri Tarihi I. Işıltan, F. (Trc.). Ankara: TTK Yay. Runciman, S. (1992). Haçlı Seferleri Tarihi II. Işıltan, F. (Trc.). Ankara: TTK Yay. Ruville, A. (1920). Die Kreuzzüge. Leipzig. Saint Bernard of Clairvaux. (1908). Saint Bernard On Consideration. Lewis, G. (Çev.). Oxford: Clarendon Press. Vacandard, E. (1895). Vie de Saint Bernard I-II. Paris: Librairie Victor Lecoffre. Whone, H. (1990). Church Monastery Cathedral an Ilustrated Guide to Christian Symbolism, Great Britain: Element Books.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed628018, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {399 - 416}, doi = {}, title = {RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Odabaşı, Zehra} }
APA Odabaşı, Z . (2019). RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (45) , 399-416 .
MLA Odabaşı, Z . "RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 399-416 <
Chicago Odabaşı, Z . "RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 399-416
RIS TY - JOUR T1 - RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ AU - Zehra Odabaşı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 399 EP - 416 VL - IS - 45 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ %A Zehra Odabaşı %T RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 45 %R %U
ISNAD Odabaşı, Zehra . "RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 45 (Eylül 2019): 399-416 .
AMA Odabaşı Z . RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (45): 399-416.
Vancouver Odabaşı Z . RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (45): 399-416.