BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR

Öz Bu çalışma Çingene/Roman temsillerinin Bigalı Romanlar üzerindekietkilerine ve Bigalı Romanların kendilerine ilişkin bu temsilleri nasılanlamlandırdıklarını, bunları nasıl kullandıklarını tartışmaya odaklıdır. Bubağlamda çalışmada sorun edilen temel kavram “çingenelik”tir. BigalıRomanlar, kendilerince yaşam biçimlerini tanımlamak için çingeneliğikullanırlar. Çalışma boyunca çingenelik, Bigalı Romanların kendilerine ilişkintemsilleri taklit etmeleri olarak ele alınacaktır. Öykü veya kopya etmeden farkıortaya konarak taklit etme, yaratıcı bir uygulamaya işaret eden mimesiskavramı ile tartışılacaktır. Bigalı Romanlar, daha birçok pratik ve söylemiçingenelik başlığı altında ifade etseler de bu çalışma kapsamında çingenelikiki öğe aracılığıyla ele alınacaktır. Bunlardan biri “her şeye rağmen neşeliolma” ile birlikte mizah iken diğeri Bigalı Romanların kendi aralarındaki gizliiletişim biçimidir. Bu iki öğeden hareketle çalışmanın açığa çıkarmayıhedeflediği temel mesele, Bigalı Romanların benimsedikleri mimesisaracılığıyla kendilerine ilişkin temsilleri nasıl kullandıkları ve bu yolla ne türkazançlar sağladıklarıdır. 2012-2016 yılları arasında Bigalı Romanlar ileyürütülen alan araştırması deneyimine dayanan bu çalışmada etnografikyöntem benimsenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Temsil, Çingenelik, Mimesis

___

Adams, V. (1996). Tigers of the Snow and Other Virtual Sherpas: An Ethnography of Himalayan Encounters. Princeton ve N.J. : Princeton University. Aktunç, H. (1998). Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), İstanbul: Yapı Kredi. Aschcroft, B., Griffiths, G. & Tiffin, H. (1998). Key Concepts in Post- Colonial Studies. London & New York: Routledge. Bhabha, H. (2016). Kültürel Konumlanış. Tahir Uluç (Çev.). İstanbul: İnsan. Caferoğlu, A. (1953). Anadolu Abdallarının Gizli Dillerinden İki Örnek. Fuad Köprülü Armağanı. İstanbul: Türk Tarih Kurumu, 77-80. de Certeau, M. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi I. Lale Arslan Özcan (Çev.) Ankara: Dost. Devecioğlu, A. (2012). Ağlayan Dağ Susan Nehir. İstanbul: Metis. Erdoğan, N. (1999/2000) Devleti İdare Etmek: Mâduniyet ve Düzenbazlık. Toplum ve Bilim, 8, 8-32. Hall, S. (2003). Representation. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. Kudret, C. (2013). Karagöz. Ankara: Yapı Kredi. Krings, M. (2015). African Appropriations: Cultural Difference, Mimesis and Media. Bloomington ve Indianapolis: Indiana University. Morreal, J. (2009). Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor. UK ve USA: Wiley- Blackwell. Okely, J. (1983). The Travellers-Gypsies. USA ve Canada: Routledge. Özateşler, G. (2016).Türkiye’de Yaftalama ve Dışlayıcı Şiddetin Toplumsal Dinamiği. (Çev. Didem Dinçsoy) İstanbul: Koç Üniversitesi. Ricoeur, P. (1982). Hermenuetics and the Human Sciences. Cambridge: Cambridge. Song, A. M. G. (2015). A Postcolonial Woman’s Encounter with Moses and Miriam. USA: Plagrave Macmillan. Filmografi Kartal Tibet (1981). Gırgıriye. İstanbul: Yenigün Plakçılık. Kartal Tibet (1981). Gırgıriyede Şenlik Var. İstanbul: Yenigün Plakçılık. Temel Gürsu (1983). Gırgıriyede Cümbüş Var. İstanbul: Yenigün Plakçılık. Temel Gürsu (1984). Gırgıriyede Büyük Seçim. İstanbul: Yenigün Plakçılık.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed537708, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {35 - 50}, doi = {}, title = {BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR}, key = {cite}, author = {Di̇şli̇, Semra Özlem} }
APA Di̇şli̇, S . (2018). BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 35-50 .
MLA Di̇şli̇, S . "BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 35-50 <
Chicago Di̇şli̇, S . "BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 35-50
RIS TY - JOUR T1 - BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR AU - Semra Özlem Di̇şli̇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 50 VL - IS - 39 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR %A Semra Özlem Di̇şli̇ %T BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 39 %R %U
ISNAD Di̇şli̇, Semra Özlem . "BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 39 (Mart 2018): 35-50 .
AMA Di̇şli̇ S . BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (39): 35-50.
Vancouver Di̇şli̇ S . BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (39): 35-50.