Aktif Vatandaşlıktan Dünya Vatandaşlığına: Bir Dünya Üniversitesi Önerisi

Bu makale üniversitelerin nasıl dünya vatandaşlığının şekillendiği mekânlar olarak işleyebileceğini araştırmaktadır. Öncelikle, Kant'ın bir yandan 'aklın özel [alanda] kullanımı' ('private use of reason') ve 'içe yönelik toplanma' ('domestic gathering'), diğer yandan 'aklın kamuya yönelik kullanımı' ('public use of reason') ve 'kamuya yönelik toplanmalar' ('public gathering') ayrımları açıklanmıştır. İkinci olarak, bu ayrımdan mevcut üniversitenin 'içe yönelik toplanmalar' organize ettiğini iddia etmek için yararlanılacaktır. Mevcut üniversite, mükemmeliyet adına mensuplarından girişimci bir ethos talep etmektedir: Girişimciyi içe yönelik toplanmayla ve aklın özel alanda kullanımıyla sınırlandıran bir sürekli (öz-)mobilizasyon ima eden, kalıcı bir kalite mahkemesine itaat ethosu. Bu anlayış temelinde üçüncü bölüm dünya vatandaşı olarak davranan 'aydın kişilerden' (learned individuals) oluşan bir dünya üniversitesi önerisi geliştirmektedir. Bu üniversite, aklın kamuya yönelik kullanımının '(bir) yer bulduğu' deneysel ve duyarlı bir ethosun var olduğu bir habitattır. Aklın bu kamuya yönelik kullanımı sadece şeylerin bilinmesini sağlamak ile ilgili değildir, onları mevcut kılmakla ilgilidir. Son bölüm, öneriyi şeylerin kamuya mal edildiği, kamuya (dünyaya) yönelik toplanmanın zamanı ve mekânı olarak 'açık ders'in incelenmesi üzerinden somutlaştırmayı amaçlamaktadır

From Active Citizenship to World Citizenship: A Proposal For A World University

This article explores how universities can function as spaces where a world citizenship takes shape. First, Kant’s distinction between the ‘private use of reason’ and ‘domestic gathering’, on the one hand, and the ‘public use of reason’ and ‘public gathering’, on the other, is elucidated. This distinction is used, secondly, to argue that the actual university organises ‘domestic gatherings’. In the name of excellence, it requires an entrepreneurial ethos of its staff, i.e. an ethos of obedience to a permanent quality tribunal, implying a permanent (self-)mobilisation confining the entrepreneur to a domestic gathering and the private use of reason (‘private citizens’). Based on this understanding, the third section develops a proposal for a world university inhabited by ‘learned individuals’ acting as world citizens. It is a habitat in which an experimental and attentive ethos is present and where the public use of reason is ‘finding (a) place’. This public use of reason is not just about making things known, but of making them present. The aim of the final section, then, is to make the proposal more specific, based on an exploration of ‘public lecturing’ as the time and space of public (world) gathering where things are made public

Kaynakça

Boomkens, R. (2008) Topkitsch en slow science: kritiek van de academische rede. Amsterdam: Van Gennep.

Boulton, G. & Lucas, C. (2008) What are universities for? Leuven: League of European Research Universities. Retrieved from http://www.leru.org/?cGFnZT0zMjU=

Bröckling, U. (2002) Diktat des komparativs: zur anthropologie des ‘unternehmerischen selbst’. In Bröckling U. & Horn E. (Eds.) Anthropologie der Arbeit, pp. 157-173. Tübingen: Gunter Narr

Carpignano, P. (1999) The shape of the sphere: the public sphere and the materiality of communication, Constellations, 6(2), 177-189. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1111/1467- 8675.00134

Commission of the European Communities (2003) The role of the universities in the Europe of knowledge. COM (2003) p. 58, Brussels.

Commission of the European Communities (2005) Mobilizing the brainpower of Europe: enabling the universities to make their full contribution to the Lisbon strategy. Communication from the commission, COM (2005) 152 final, 20 April. Brussels: Commission of the European communities.

Commission of the European Communities (2006) Delivering on the modernization agenda for universities: education, research and innovation. Communication from the commission to the council and the European Parliament, COM (2006) 208 final, 10 May. Brussels: Commission of the European communities.

Deligny, F. (1999) A comme asile/nous et l’innocent. Paris: Dunod.

Derrida, J. (2001) L’Université sans conditions. Paris: Galilée.

Devereux, G. (1967) From anxiety to method in the behavioral sciences. The Hague: Mouton.

Foucault, M. (1989) Parresia: vrijmoedig spreken en waarheid. Amsterdam: De Balie.

Haahr, J. (2004) Open co-ordination as advanced liberal government, Journal of European Public Policy, 11(2), 209- 230. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/13501760420 00194403

Heidegger, M. (1975) The thing. In Heidegger M. Poetry, language, thought. trans. Hofstadter A. New York: Harper Colophon Books. (Original work published 1951.)

Herzfeld, C.S. (2005) What is it like to be face to face with a great ape? In B. Latour & P. Weibel (Eds.) Making things public: atmospheres of democracy. pp. 388-395. Karlsruhe & Cambridge, MA: Centre for Art and Media & MIT Press.

Kant, I. (1977) An answer to the question: what is enlightenment? In Reiss H. (Ed.) Kant’s political writings, trans. Nisbet H. B., pp. 54-60. Cambridge: Cambridge University Press. (Original work published 1784.)

Kant, I. (1997) Critique of pure reason. Cambridge: Cambridge University Press. (Original work published 1781.)

Kittler, F.A. (1987) Aufschreibesysteme, 1800-1900. Munich: Wilhelm Fink.

Latour, B. (2003) Un monde pluriel mais commun. Paris: L’Aube. Latour, B. & Weibel, P. (Eds) (2005) Making things public: atmospheres of democracy. Karlsruhe & Cambridge, MA:

Centre for Art and Media & MIT Press. Lisbon European Council (2000) Presidency conclusions. Lisbon European Council. 23 and 24 March 2000. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm

Lyotard, J.-F. (1979) La condition postmoderne. Paris: Éditions de Minuit.

Marres, N. (2005) Issues spark a public into being: a key but often forgotten point of the Lippmann–Dewey debate. In Latour B. & Weibel P. (Eds.) Making things public: atmospheres of democracy. pp. 208-217. Karlsruhe & Cambridge, MA: Centre for Art and Media & MIT Press.

Masschelein, J. & Simons, M. (2002) An adequate education in a globalised world? A note on immunisation against beingtogether. Journal of Philosophy of Education, 36(4), 565-584. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1111/1467-9752.00297

Pels, D. (2003) Unhastening Science: autonomy and reflexivity in the social theory of knowledge. Liverpool: Liverpool University Press.

Rancière, J. (2008) Le spectateur émancipé. Paris: La Fabrique.

Readings, B. (1996) The university in ruins. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Simons, M., Haverhals, B. & Biesta, G. (2007) Introduction: the university revisited. Studies in Philosophy and Education, 26(5), 395-404. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/ s11217-007-9051-5

Simons, M. & Masschelein, J. (2006) The permanent quality tribunal in education and the limits of education policy. Policy Futures in Education, 4(3), 292-305. Retrieved from http:// dx.doi.org/10.2304/pfie.2006.4.3.292

Simons, M. & Masschelein, J. (2009) Towards the idea of a world university. Interchange, 40(1), 1-23. Retrieved from http:// dx.doi.org/10.1007/s10780-009-9087-2

Standish, P. (2008) Transparency, accountability, and the public role of higher education. In Masschelein J., Simons M., & Kelchtermans G. (Eds.) Symposium: education as a matter of public concern. Symposium Proceedings. pp. 29-38. Leuven: Catholic University of Leuven.

Stengers, I. (2005) The cosmopolitical proposal. In Latour B., & Weibel P. (Eds.) Making things public: atmospheres of democracy. pp. 994-1003. Karlsruhe & Cambridge, MA: Centre for Art and Media & MIT Press.

Tanner, L.N. (1997) Dewey’s laboratory school: lessons for today. New York: Teachers College Press.

Vandenbroucke, F. (2006) De maatschappelijke doelmatigheid van het hoger onderwijs. Retrieved from http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite? c=MIN_Publicatie&cid=1159761635145&lang=NL&lyt=1 141721285950&p=1142511947272&pagename=minist er_frank_vandenbroucke%2FMIN_Publicatie%2FPublicatie_ met_relatiesMIN&subtype=Toespraak

Von Humboldt, W. (1959) Über die innere und äussere organisation der höheren wissenschaftlichen anstalten. In Anrich E. (Ed.) Die idee der deutschen universität. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (Original work published 1810.) (2016), 62, 139-155

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

60393

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Göre Türkiye'de Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma

ALİ ÇAĞATAY KILINÇ, OSMAN ÇEPNİ, BAHADIR KILCAN, Tevfik PALAZ

Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerin Okul, Eğitim ve Toplum Hakkındaki Görüşleri

Burçak Ceren AKPINAR, DEVRİM AKGÜNDÜZ

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940)

HASAN ÖZER, KAMURAN KARABALIK

Batı Medeniyetinde Üniversite Kurumunda Yaşanan Dönüşümü Anlamak: Metodolojik Bir Okuma Denemesi

Mehmet YAVUZ

Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin İş ve Meslek Hayatına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

MURAT POLAT

Türkiye'de Yükseköğretimde Nicel Cinsiyet Açığındaki Değişimin Olası Nedenleri ve Etkileri

Zeki Can SESKİR

Türkiye'de Yükseköğretimde 1999-2015 Yılları Arasındaki Nicel Değişimler

LEYLA YILMAZ FINDIK, Suzan Beyza KAPTI, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, EREN HALİL ÖZBERK, Yüksel KAVAK

Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri

MUSTAFA ÖZGÖL, İSMAİL SARİKAYA, MESUT ÖZTÜRK

Motivasyon Kuramları Bağlamında Akademik Teşvik Ödeneği Uygulamasının Değerlendirilmesi

FATİH ŞAHİN, BURCU YAVUZ TABAK, HASAN TABAK

Akademisyenlerin Öğretimsel Bariyerlere Yönelik Atıflarının Pedagojik-Epistemolojik İnanç Sistemleri Bağlamında İncelenmesi

YILMAZ SOYSAL, Hatice TANIK