Türkiye'de Yükseköğretimde 1999-2015 Yılları Arasındaki Nicel Değişimler

Eğitim, ulusların geleceğini inşa etmek ve sürdürülmesini sağlamak için önemli görülmekte ve sürdürülebilir gelişimin merkezinde yer almaktadır. Eğitime yatırım ve özellikle yükseköğretime yatırım büyüme için önemli görülmekte ve daha nitelikli istihdam ve daha iyi eğitilmiş işgücü üretimin, yenilik ve refahın artmasını sağlamaktadır. Bu da son yıllarda ülkelerin dünya genelinde rekabet edebilmelerini sağlayacak yükseköğretim sistemlerinin çeşitlenmesine ve gelişmesine sebep olmuştur. Türkiye'de yükseköğretim sistemi son zamanlarda emsalsiz bir dönüşüme tanıklık etmektedir. Bu dönüşüm ekonomik ve demografik değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye'de yükseköğretim dünya genelinde rekabet edebilmek ve toplumun artan taleplerini karşılayabilmek için nicel anlamda büyümekte ve değişmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye'de yükseköğretimde 1999-2015 yılları arasındaki son 15 yılda yaşanan eğilimleri üniversite, kurum sayıları, öğrenci ve akademik personel açısından incelemektir. Çalışmanın sonuçları, Türkiye'nin 1999 yılından beri önemli bir gelişim gösterdiğini ve bu gelişimlerin çoğunlukla nicel büyümeler olduğunu ama buna rağmen uluslararası ölçütler ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu büyümenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.

Quantitative Changes in Higher Education Between 1999-2015 in Turkey

Education is the key factor to build and sustain the future of nations and it stands at the center for smart and sustainable growth. Investing on education especially on higher education, is essential for growth and employment as a more skilled and well educated workforce will support further productivity gains, innovation and wealth. Correspondingly, this results in growing and diversifying of higher education system in all countries to compete world-wide in recent decades. The Turkish higher education system has been facing an unprecedented transformation in the last decade. This transformation has been driven by economic and demographic changes. Higher education in Turkey is changing and opening up to increase in size and to respond to increasing demands from society with the efforts of competing in world-wide. The aim of this study is to investigate the quantitative changes in higher education in Turkey shedding light on the expansion in terms of universities, institutions, students, academic staff and schooling ratio in the last fifteen years starting from 1999 till 2015. The results indicate that Turkey has seen a rapid expansion and a substantial rise in the number of enrollment rate in higher education since 1999 but still not enough when compared to OECD countries.

Kaynakça

Altbach, P. G., & Peterson McGill, P. (1999). Higher education in the 21st century: global challenge and national response.

Maryland: Institute of International Education and Boston College Center for International Higher Education. Retrieved from https://casi.sas.upenn.edu/sites/casi.sas.upenn.edu/ files/iit/Related%20Resources%20-%20IIE%20Research%20 Report.pdf

Altbach, P. G., Reisberg, L. & Rumbley, L. E. (2009). Trends in global higher education. Tracking an academic revolution. 2009 World Conference on Higher Education. 5-8 July 2009. Paris: UNESCO.

Altınsoy, S. (2011). Yeni devlet üniversitelerinin gelişimi: sorunlar ve politika önerileri. Journal of Higher education and Science, 1(2), 98-104.

Bloom, D., Canning, D., & Chan, K. (2006). Higher education and economic development in Africa. Washington, D. C.: World Bank, Human Development Section.

Camacho, A., Messina, J., & Uribe, J. P. (2017). The expansion of higher education in Colombia: bad students or bad programs? Documentos CEDE, 13, 1-41. Retrieved from https://economia. uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/ dcede2017-13.pdf

Castella M. (1991). The University System: Engine of Development in the New World Economy. Paper for the World Bank Seminar on Higher Education and Development.

Chapman, D. W. (2009). Education reforms and capacity development in higher education. In Hirosato Y., & Kitamura Y. (Eds.), The political economy of educational reforms and capacity development in Southeast Asia. Cases of Cambodia, Laos and Vietnam (pp. 91-109). Dordrecht: Springer Science + Business Media B.V.

Chen, D. Y. (2004). China's mass higher education: problems, analysis and solutions. Asia Pacific Education Review, 5(1), 23-33.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Gök, E. (2016). The Turkish higher education system from the Kaleidoscope of Martin Trow. Education and Science, 41(184), 147-168.

Günay, D. (2011). Issues, trends, principles and suggestions in the context of re-structuring of Turkish higher education - I. Journal of Higher education and Science, 1(3), 113-121.

Günay, D., & Günay, A. (2011). Quantitative developments in Turkish higher education since 1933. Journal of Higher Education and Science, 1(1), 1-22.

Kapur, D., & Crowley, M. (2008). Beyond the ABCs: higher education and developing countries. Working Paper Number 139. Washington D. C.: Center for Global Development.

Kavak, Y. (2011). Growth of the higher education in Turkey: an overview to last decade and long-term (2010-2050) growth projections. Journal of Higher Education, 1(2), 95-102.

Krcal, A., Glass, A., & Tremblay, K. (2014). Monitoring and enhancing quality in higher education: developing a quality framework. In Anna G. (Ed.). The state of higher education 2014 (pp. 19-38). OECD Higher Education Programme (IMHE) publications. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/imhe/ StateofHigherEducation2014.pdf

OECD. (2011). Education at a Glance 2011: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/ skills-beyond-school/48631582.pdf

OECD. (2012). Education at a Glance 2012: Highlights, OECD Publishing. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/eag_ highlights-2012-en OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/ Education-at-a-Glance-2014.pdf

Özer, M. (2011). Türkiye'de yükseköğretimde büyüme ve öğretim üyesi arzı. Journal of Higher education and Science, 1(1), 23-26.

Özoğlu, M., Gür, B. S., & Gümüş, S. (2015). Rapid expansion of higher education in Turkey: the challenges of recently established public universities (2006-2013). Higher Education Policy, 29(1), 21-39.

Ransom, A., Khoo, S. & Selvaratnam, V. (1998). Improving higher education in developing countries. Washington D. C.: The World Bank.

Tremblay, K., Lalancette, D., & Roseveare, D. (2012). AHELO: Feasibility study report: Vol. 1: Design and implementation. Paris, France: OECD Publishing.

UNESCO. (2006). Global Education Digest 2006. Comparing Education Statistics Across the World. Montreal: UNESCO Publishing. Retrieved from http://uis.unesco.org/sites/ default/files/documents/global-education-digest-2006- comparing-education-statistics-across-the-world-en_0.pdf

UNESCO. (2008). Reinventing higher education: toward participatory and sustainable development. Bangkok: UNESCO. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/ images/0016/001631/163155e.pdf

UNESCO. (2014). Higher education in Asia: expanding out, expanding up. Quebec: UNESCO. Retrieved from http:// unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227516e.pdf

University Alliance. (2014). How do we ensure quality in an expanding higher education system? London: University Alliance. Retrieved from http://www.unialliance.ac.uk/ wp-content/uploads/2014/05/UA_Quality_Final.pdf

World Bank. (1994). Higher education: the lessons of experience. Washington D. C.: The World Bank.

World Bank. (2000). Higher education in developing countries: peril and promise. Washington D. C.: The World Bank.

World Bank (2010). Financing higher education in Africa. Washington D. C.: World Bank.

World Bank. (2012). Put higher education to work. Washington D. C.: The World Bank.

Wu, B. & Zheng, Y. (2008). Expantion of higher education in Chine: challenges and implications. Briefing Series - Issue 36, Nottingham: China Policy Institute. Retrieved from http:// www.nottingham.ac.uk/cpi/documents/briefings/briefing-36- china-higher-education-expansion.pdf

Van Deuren, R. (2013). Capacity development in higher education institutions in developing countries. Working Paper No.

2013/30. Netherlands: Maastricht School of Management. Retrieved from https://www.msm.nl/resources/uploads/ 2014/02/MSM-WP2013-30.pdf

Verspoor, A. M. (1998). Improvement and innovation in higher education. Ransom, A., Khoo, S., & Selvaratnam, V. (Eds.). Improving higher education in developing countries. Washington D. C.: The World Bank.

Vincent Lancrin, S. (2008). What is the Impact of Demography on Higher Education Systems? A Forward-looking Approach for OECD Countries. In Higher Education to 2030: Volume 1: Demography. (pp. 41-103). Paris, France: OECD Publishing

Kaynak Göster