Üniversitelerin Sıralanma Ölçütleri ve Türkiye Üniversiteleri için Öneriler

Bu araştırmanın temel amacı, dünya genelinde üniversiteleri sıralayan kuruluşların sıralama ölçütlerinde tercih ettikleri göstergelerin bütüncül olarak incelenmesi ve Türkiye'deki üniversiteler için öneriler geliştirilmesidir. Araştırma, nitel desende bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın verileri, dünya genelinde üniversite sıralaması yapan toplam on kuruluştan elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler, doküman analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, üniversite sıralamalarında kullanılan ölçütler ve toplam puanı hesaplamadaki oranlarının benzerlik ve farklılıklar taşıdığı ortaya çıkmıştır. Kullanılan yöntem ve ölçütler açısından üniversite sıralama kuruluşları, ilgili araştırmalarda bazı yönleriyle eleştirilmiştir. Araştırmada ayrıca, üniversiteleri sıralayan kuruluşlar açısından sıralamaların saydam ve nesnel bir şekilde yapılması gerektiği; üniversiteler açısından ise bu sıralamaların üniversiteleri geliştirecek yönde kullanılabileceği belirlenmiştir. Son olarak, dünya genelinde üniversite sıralamalarında kullanılan ölçütler göz önünde bulundurularak Türkiye'deki üniversiteler için bazı öneriler geliştirilmiştir.

The Indicators of University Rankings and Recommendations for the Universities in Turkey

The main purpose of the research is to examine holistically the indicators that the university ranking institutions in the world have preferred in terms of the ranking criteria and to develop recommendations for the universities in Turkey. This is a case study in qualitative design. The data of the study have been obtained from ten institutions that have ranked universities worldwide. The data have been analyzed with document analysis technique. As a result of the analysis of the data, it has been determined that the ratios used in the university rankings and calculating the total score have similarities and differences. In terms of the methods and criteria, university ranking institutions are criticized in some respects in related researches. In addition it is necessary to rank universities transparently and objectively for the university ranking institutions. In terms of universities, it can be stated that these rankings can be used to develop universities. Finally, some recommendations for the universities in Turkey have been developed by considering the criteria and indicators used in university rankings around the world.

Kaynakça

Abramo, G., & D'Angelo, C. A. (2015). Accounting for gender research performance differences in ranking universities. Current Science, 109(10), 1783-1789. doi:10.18520/v109/ i10/1783-1789

Al, U. (2008). Bilimsel Yayınların Değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye'nin Performansı. Bilgi Dünyası, 9(2), 263-285.

Bougnol, M., & Dulá, J. H. (2015). Technical pitfalls in university rankings. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research, 69(5), 859-866.

Bornmann, L., De Moya Anegón, F., & Leydesdorff, L. (2012). The new excellence indicator in the World Report of the SCImago Institutions Rankings 2011. Journal of Informetrics, 6(2), pp. 333-335. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j. joi.2011.11.006

Broecke, S. (2015). University rankings: do they matter in the UK? Education Economics, 23(2), 137-161. doi:10.1080/09645292. 2012.729328

Chinchilla Rodríguez, Z., Benavent Pérez, M., Miguel, S., & Moya Anegón, F. (2012). International collaboration in medical research in Latin America and the Caribbean (2003-2007).

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(11), 2223-2238. Retrieved from http://dx.doi. org/10.1002/asi.22669

Daraio, C., Bonaccorsi, A., & Simar, L. (2015). Rankings and university performance: a conditional multidimensional approach. European Journal of Operational Research, 244(3), 918-930. doi:10.1016/j.ejor.2015.02.005

González Pereira, B., Guerrero Bote,V., & Moya Anegón, F. (2010). A new approach to the metric of journal's scientific prestige: The SJR indicator. Journal of Informetrics, 4(3), 379-391. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2010.03.002

Guerrero Bote, V.P., & Moya Anegón, F. (2012) A further step forward in measuring journals' scientific prestige: The SJR2 indicator. Journal of Informetrics, 6(4), 674-688. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2012.07.001

Guerrero Bote, V.P., Olmeda Gomez, C., & Moya Anegon, F. (2013) Quantifying the benefits of international scientific collaboration. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(2), 392-404. Retrieved from http:// dx.doi.org/10.1002/asi.22754

Haskins, C. H. (2007). The rise of universities. USA: Transaction Publishers.

Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(46), 16569- 16572.

Jarocka, M. (2015). Transparency of university rankings in the effective management of university. Business, Management & Education, 13(1), 64-75. doi:10.3846/bme.2015.260

Kaycheng, S. (2015). Multicolinearity and indicator redundancy problem in world university rankings: an example using times higher education World University ranking 2013-2014 data. Higher Education Quarterly, 69(2), 158-174.

Koç, M., & Yilmaz, E. (2010). Webometric ve Arwu tarafindan yapılan üniversite sıralamalarındaki performansın artırılmasına yönelik akademisyen görüşleri. SDU International Journal of Technological Science, 2(3), 17-30. Retrieved from http:// dergipark.gov.tr/download/article-file/254837

Lancho Barrantes, B.S., Guerrero Bote, V.P., & Moya Anegón, F. (2013). Citation increments between collaborating countries. Scientometrics, 94(3), 817-831. Retrieved from http://dx.doi. org/1002/asi.22754

Lancho Barrantes, B. S., Guerrero Bote, V. P., Chinchilla Rodríguez, Z., & Moya Anegón, F. (2012). Citation flows in the zones of influence of scientific collaborations. Journal of the American Society for Information Science and Technology 63(3), 481- 489. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1002/asi.21682

Liu, N. C. (2009). The story of academic ranking of world universities. International Higher Education, (54), 2-3

Millot, B. (2015). International rankings: Universities vs. higher education systems. International Journal of Educational Development, 40,156-165. doi:10.1016/j.ijedudev. 2014.10.004

Miguel, S., Chinchilla Rodríguez, Z., & Moya Anegón, F. (2011). Open access and Scopus: a new approach to scientific from the standpoint of access. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(6), 1130-1145. Retrieved from http://dx.doi.org/ 10.1002/asi.21532

Moed, H.F., Moya Anegón, F., López Illescas, C., & Visser, M. (2011). Is concentration of university research associated with better research performance? Journal of Informetrics. 5(4) 649-658. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2011.06.003

Morse, R. (2015). How U.S. News calculated the best global universities rankings. Retrieved from http://www.usnews.com Moya Anegón, F., Chinchilla Rodríguez, Z., Vargas Quesada, B., Corera Álvarez, E., González Molina, A., Muñoz Fernández, F.

J., & Herrero Solana, V. (2007). Coverage analysis of SCOPUS: a journal metric approach. Scientometrics 73(1), 57-58. Retrieved from http://dx.doi.org/ 10.1007/s11192-007-1681- 4

Moya Anegón, F., Guerrero Bote, V., Bornmann, L., & Moed, H. (2013). The research guarantors of scientific papers and the output counting: a promising new approach. Scientometrics, 97, 421-434. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/ s11192-013-1046-0

Ordorika, I., & Lloyd, M. (2015). International rankings and the contest for university hegemony. Journal of Education Policy, 30(3), 385-405.

Rehn C., & Kronman U. (2008). Bibliometric handbook for Karolinska Institutet. Stockholm: Karolinska Institutet University Library.

Saisana, M., d'Hombres, B. & Saltelli, A. (2011). Rickety numbers: volatility of university rankings and policy implications. Research Policy, 40(1), 165-177.

Soh, K. (2015). What the Overall doesn't tell about world university rankings: Examples from ARWU, QSWUR, and THEWUR in 2013. Journal of Higher Education Policy & Management, 37(3), 295-307. doi:10.1080/1360080X.2015.103552

Telcs, A., Kosztyán, Z. T., & Török, Á. (2016). Unbiased onedimensional university ranking - application-based preference ordering. Journal of Applied Statistics, 43(1), 212-228. doi:10.1 080/02664763.2014.998180

Tucker, L. (2016). 10 of the oldest universities in the world. Retrieved from https://www.topuniversities.com Vassiliou, A. (2014). Avrupa yükseköğretiminde modernizasyon: Giriş, eğitimin sürdürülmesi ve istihdam 2014. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yudkevich, M., Altbach, P. G. & Rumbley, L. E, (2015). Global university rankings: The "Olympic Games" of higher education? Prospects, 1-9, doi:10.1007/s11125-015-9365-y

Kaynak Göster