HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL

Bu çalışmada Türkiye’de yoksulluğu etkileyen hanehalkı sorumlusunun demografik özellikleri probit model yöntemi ile belirlenmiştir. Analiz verileri Türkiye İstatistik Kurumuna ait 2017 yılı hane halkı gelir ve yaşam koşulları araştırması fert ve hane anketlerinden sondaj ve birleştirme yoluyla elde edilmiştir. Ardından 22869 kayıt arasından bölgelere göre tabakalı örnekleme yöntemi ile 761 kayıt seçilmiştir. Ele alınan değişkenler arasından hanehalkı sorumlusunun faaliyet durumu, genel sağlık durumu ve hane nüfusu hanenin yoksulluk olasılığını pozitif etkilerken, buna karşın hanehalkı sorumlusunun eğitim düzeyi, yaşı ve hanehalkı sorumlusunun kadın olması ise negatif etki yapmaktadır. Anahtar Kelimler: Yoksulluk, Demografik faktörler, Probit model Jel Kodları: C35, I32,J12

HOUSEHOLD HEAD AND POVERTY: PROBIT MODEL

In this study, demographic characteristics of the household head which affect poverty of household in Turkey was determined by probit model method. Analysis data were obtained from the 2017 household income and living conditions survey of Turkish Statistical Institute by drilling and merging from individual and household surveys. Then, among the 22869 records, 761 records were selected by stratified sampling method according to regions. Among the variables considered, the activity level , the general health status of the household head and the household population positively affected the poverty probability of the household, whereas the level of education of the household head, his/her age and her being a woman had a negative impact on poverty

___

Alisjahbana, A. ve Yusuf, A.A. (2003) “Poverty Dynamics in Indonesia: Panel Data Evidence, Working Paper in Economics and Development Studies”, https://ideas.repec.org/p/unp/wpaper/ 200303.html, (05.11.2019).

Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche ve J.M. ve Ballon, P. (2015) “Multidimensional Poverty Measurement”, https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/ OPHIWP083Ch2.pdf, Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Working paper no:83, (10.12.2019).

Amerikan Psikiyatri Birliği (2000) “Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı”, Dördüncü Baskı (DSM-IV) Yeniden Gözden Geçirilmiş Tam Metin. Washington DC.

Aydın, K. ve T. Güloğlu. (2011) “Türkiye’de Nispi Yoksulluğun Sosyo-Ekonomik Analizi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 60, 89-118.

Dartanto, T. ve Nurkholis (2013) “The Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia: Evidence from Panel Data”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 49 (1), 61-84.

De La Rosa, M. (2008) “An Analysis of Latino Poverty and a Plan of Action”, Journal of Poverty, 4 (1-2), 27-62.

Geda, A., Jong, N., Kimenyi, M.S. ve Mwabu, G. (2005, “Determinants of Poverty in Kenya: A Household Level Analysis”, www.econ.uconn.edu/working/2005-44pdf, (11.10.2019).

Greeley, M. (1994) “Measurement of Poverty and Poverty of Measurement”, Institute of Developments Studies, 25(2), 50-58.

Islam, Md.D., Sayeed, J. ve Hossain, Md. N. (2017) “On Determinants of Poverty and Inequality in Bangladesh”, Journal of Poverty, 21(4), 352-371.

Kızılgöl, Ö. (2008) “Yoksulluğun Belirleyicileri: Türkiye Örneği”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 45 (526), 79-92.

Limanlı, Ö. (2015) “Intertemporal Poverty in Turkey, Procedia Economics and Finance”, 30, 487-497.

Saidatulakmal, M., Abdelhak, S. ve Norma, M. (2018) “Trend of Poverty among Elderly: Evidence from Household Income Surveys”, Journal of Poverty, 22(2), 89-107.

Mukherjee, S. ve Benson, T. (1998) “The Determinants of Poverty in Malawi”, World Development, 31(2), 339-358.

Okwi, P.O., Ndeng'e, G., Kristjanson, P., Arunga, M., Notenbaert, A., Omolo, A., Henninger, N., Benson, T., Kariuki, P. ve Owuor, J. (2007) “Spatial Determinants of Poverty in Rural Kenya”, https://www.pnas.org/content/pnas/104/43/16769.full.pdf (12.01.2020).

Peterson, R.A. ve Reiss, S. (1993) “Anxiety Sensitivity Index Revised Text Manual”, Worthington: IDS Publishing Corp.

Roberts, B.J. (2001) “Chronic and Transitory Poverty in Post-Apartheid South Africa Evidence from KwaZulu-Natal”, Journal of Poverty, 5(4), 1-28.

Shirazi, N.S. (1995) “Determinants of Poverty in Pakistan”, Economic and Social Review, 33(1/2),91-101.

Şengül S. ve Fisunoğlu H. M. (2012) “Adana Kentsel Kesiminde Yoksulluk ve Yoksulluğun Belirleyicileri”, İktisat, İşletme ve Finans, 27, 59-84.

Topalhan, T. ve Yeşilkaya, F. (2017) “Kadın Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi”, Karatahta İş Yazıları dergisi, 9, 1-27.

United Nations (2017) “Guide on Poverty Measurement”, https://www.unece.org/fileadmin/ DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20174.pdf, (11.12.2019).

Whelan, C.T, Nolan, B. ve Maître, B. (2014) “Multidimensional Poverty Measurement in Europe: An Application of the Adjusted Headcount Approach”, Journal of European Social Policy, 24(2) 183–197.

Wright, R. E. (1996) “Standardized poverty Measurement”, Journal of Economic Studies, 23 (4), 3-17.

Yeşilbaş, D. (2008) “Majör Depresyon Tanısı Konulan Kişilerin Depresyonlarını İfade Biçimleri”, (Uzmanlık Tezi). İstanbul.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yead675290, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {77 - 87}, doi = {10.11611/yead.675290}, title = {HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL}, key = {cite}, author = {Yakıcı Ayan, Tuba and Değirmenci, Nurdan} }
APA Yakıcı Ayan, T , Değirmenci, N . (2021). HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 19 (1) , 77-87 . DOI: 10.11611/yead.675290
MLA Yakıcı Ayan, T , Değirmenci, N . "HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 77-87 <
Chicago Yakıcı Ayan, T , Değirmenci, N . "HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 77-87
RIS TY - JOUR T1 - HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL AU - Tuba Yakıcı Ayan , Nurdan Değirmenci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.675290 DO - 10.11611/yead.675290 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 87 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.675290 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL %A Tuba Yakıcı Ayan , Nurdan Değirmenci %T HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL %D 2021 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.675290 %U 10.11611/yead.675290
ISNAD Yakıcı Ayan, Tuba , Değirmenci, Nurdan . "HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 / 1 (Mart 2021): 77-87 .
AMA Yakıcı Ayan T , Değirmenci N . HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 77-87.
Vancouver Yakıcı Ayan T , Değirmenci N . HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 77-87.
IEEE T. Yakıcı Ayan ve N. Değirmenci , "HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 77-87, Mar. 2021, doi:10.11611/yead.675290