VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Bu çalışmanın amacı “Korku Endeksi” olarak bilinen VIX endeksinde (Volatility Index) meydana gelen değişimlerin Borsa İstanbul endekslerine olan etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla 04.01.2009-15.11.2020 tarihleri arasına ait veri seti kullanılarak VIX endeksi ile BIST Banka, BIST Turizm, BIST Hizmet, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST 100 endeksleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada değişkenler arası uzun ve kısa dönemli ilişki ARDL sınır testi kullanarak ortaya konulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre VIX endeksi kısa dönemde Borsa İstanbul’un tüm endekslerini negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca uzun dönemli ilişkiye bakıldığı zaman VIX endeksinin Borsa İstanbul’un tüm endekslerine negatif olan etkisi azalmakta olduğu ortaya konulmuştur.

THE EFFECT OF CHANGES IN THE VIX INDEX ON BIST INDICES: ARDL BOUND TESTING APPROACH

The aim of this study is to investigate the effects of the changes in the VIX index (Volatility Index), known as the "Fear Index", on Borsa Istanbul indices. For this purpose, the relationship between the VIX index and the BIST Banks, BIST Tourism, BIST Services, BIST Industrials, BIST Chemical Petrol Plastic and BIST 100 indices was analyzed using the data set belonging between 01.04.2009 and 11.15.2020. In the study, the long and short-term relationship between variables was analyzed using the ARDL Bound test. According to the findings, the VIX index negatively affects all indices of Borsa Istanbul in the short term. In addition, when looking at the long-term relationship, it has been revealed that the negative effect of the VIX index on all indexes of Borsa Istanbul is decreasing.

___

Akdağ, S., İskenderoğlu, Ö. ve Alola, A.A. (2020) “The Volatility Spillover Effects Among Risk Appetite Indexes: Insight From The VIX and The Rise”, Letters in Spatial and Resource Sciences, 13: 49-65.

Aksoylu, E. ve Görmüş, Ş. (2018)” Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1): 15-33.

Alam, I. ve R. Quazi (2003) “Determinants of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh” International Review of Applied Economics, 17(1): 85-103.

Balcilar, M., Gupta, R., Pierdzioch, C. ve Wohar, M.E. (2018) “Terror Attacks and Stock-Market Fluctuations: Evidence Based on A Nonparametric Causality-in-Quantiles Test for The G7 Countries”, The Europen Journal of Finance, 24(4): 333-346.

Basher, S. A. ve Sadorsky, P. (2016) “Hedging Emerging Market Stock Prices with Oil, Gold, Vix, and Bonds: A Comparison Between DCC, ADCC and GO-GARCH, Energy Economics, (54): 235-247.

Becker, R., Clements, A. E. ve McClelland, A. (2009) “The Jump Component of S&P 500 Volatility and the VIX Index”, Journal of Banking and Finance, 33(6): 1033-1038.

Bektaş, N.Ç. ve Babuşcu, Ş. (2019) “VIX Korku Endeksi Ve CDS Primlerinin Büyüme ve Döviz Kuruna Etkisi, Türkiye Örneği”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16): 97-111.

Chang, E.C., Cheng, J.W. ve Khorana, A. (2000) “An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: An International Perspective”, Journal of Banking and Finance, 24(10): 1651-1679.

Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1979) “Distribution of The Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.

Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1981) “Distribution of The Estimators For Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Econometrica, 49: 1057-1072.

Emna, R. ve Myriam, C. (2017) “Dynamics of the Relationship between Implied Volatility Indices and Stock Prices Indices: The Case of European Stock Markets”, Asian Economic and Financial Review, 7 (1): 52-62.

Erdoğdu, H. ve E. Baykut (2016) “BIST Banka Endeksi’nin (XBANK) VIX ve MOVE Endeksleri ile İlişkisinin Analizi”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi, 98: 57-72.

Fernandes, M., Medeiros, M. C. ve Scharth, M. (2014) “Modeling and Predicting The CBOE Market Volatility Index”, Journal of Banking and Finance, (40): 1-10.

Giot, P. (2005) “On the Relationships between Implied Volatility Indices and Stock Index Returns”, The Journal of Portfolio Management, 31(3): 92-100.

Gürsoy, S. (2020) “Investigation of The Relationship Between VIX Index and BRICS Countries Stock Markets: An Econometric Application”, MAKÜ-Uyg. Bil. Derg., 4(2): 397-413.

Hatipoğlu, M. ve Tekin, B. (2017) “The Effects of VIX Index, Exchange Rate & Oil Prices on the BIST 100 Index: A Quantile Regression Approach”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3): 627-634.

Hwnag, E., Min, H.G., Kim, B.G. ve Kim, H. (2013) “Determinants of Stock Market Comovements Among US and Emerging Economies During the US Financial Crisis”, Economic Modelling, 35: 338-348.

Johansen, S. (1991) “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models” ,Econometrica, 59(6): 1551-1580.

Kaya, A. ve Coşkun, A.K. (2015) “VIX Endeksi Menkul Kıymet Piyasalarının Bir Nedeni midir? Borsa İstanbul Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1): 175 – 186.

Kaya, E. (2015) “Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28): 1-6.

Korkmaz, T. ve Çevik, E.İ. (2009) “Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 3(2): 87-105.

Kök, D. ve Nazlıoğlu, E.H. (2020) “Finansal Piyasalarda Asimetrik Nedensellik: BIST 100, VIX ve Döviz Kuru Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 55: 245-262.

Kula, V. ve Baykut, E. (2017) “Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) ile Korku Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index-VIX) Arasındaki İlişkinin Analizi” AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 27-37.

Naifar, N. (2015) “Do Global Risk Factors and Macroeconomic Conditions Affect Global Islamic Index Dynamics? A Quantile Regression Approach”, Quarterly Review of Economics and Finance, 61: 29-39.

Öner, H. (2018) “Altın, Petrol, Döviz Kuru, Faiz ve Korku Endeksi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19): 396-404.

Öner, H. (2019) “Korku Endeksi İle Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(1): 140-154.

Öner, H., İçellioğlu, C.S. ve Öner, S. (2018) “Volatilite Endeksi (VIX) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(18): 110-124.

Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (1998) “An Autoregressive Distributed-lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”, Econometric Society Monographs, 31: 371-413.

Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988) “Testing for A Unit Root in Time-Series Regression”, Biometrika, 75(2): 335-346.

Sakarya, Ş. ve Akkuş, H.T. (2018) “BİST-100 ve BİST Sektör Endeksleri ile VIX Endeksi Arasındaki İlişkisinin Analizi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40): 351-373.

Sarıtaş, H. ve Nazlıoğlu, E.H. (2019) “Korku Endeksi, Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye için Ampirik Bir Analiz”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(4): 542-551.

Sarwar, G. (2012) “Is VIX An Investor Fear Gauge in BRIC Equity Markets?”, Journal of Multinational Financial Management, 22: 55-65.

Schmukler, S. L., Zoıdo, P. ve Halac, M. (2003) “Financial Globalization, Crises, and Contagion” Globalization World Bank Policy Research Report.

Telek, C. (2020) “VIX Endeksinin Türkiye’de Portföy Yatırımları ve Döviz Kurlarıyla İlişkisi”, İzmir İktisat Dergisi, 35(3): 635-646.

Yüksel, A. ve Yüksel, A. (2017) “Avrupa Borç Krizi Döneminde Global Risk Faktörleri ve Ülke Kredi Temerrüt Takası Primi İlişkisi: 19 Ülke Örneği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (36): 1-18.

Zivot, E. ve Andrews, D.W.K. (1992) “Further Evidence on The Great Crash, The Oil-Price Shock and The Unit-Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3): 251-270.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yead877076, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {237 - 252}, doi = {10.11611/yead.877076}, title = {VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {Akgüneş, Ahmet Oğuz} }
APA Akgüneş, A . (2021). VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 19 (1) , 237-252 . DOI: 10.11611/yead.877076
MLA Akgüneş, A . "VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 237-252 <
Chicago Akgüneş, A . "VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 237-252
RIS TY - JOUR T1 - VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI AU - Ahmet Oğuz Akgüneş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.877076 DO - 10.11611/yead.877076 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 252 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.877076 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI %A Ahmet Oğuz Akgüneş %T VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI %D 2021 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.877076 %U 10.11611/yead.877076
ISNAD Akgüneş, Ahmet Oğuz . "VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 / 1 (Mart 2021): 237-252 .
AMA Akgüneş A . VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 237-252.
Vancouver Akgüneş A . VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 237-252.
IEEE A. Akgüneş , "VIX ENDEKSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 237-252, Mar. 2021, doi:10.11611/yead.877076