Aralık Katsayılı Lineer Programlama ve Duyarlılık Analizine İlşkin Eletronik Tablo Çözüm Önerisi

Optimizasyon dünyasında önemli bir yere sahip olan lineer programlamada, tüm parametrelerin bilindiği ve sabit olduğu varsayılmaktadır. Oysa ki, gerçek dünya problemlerinde sözkonusu parametreler belli aralıklar arasında eğişebilmektedir. Aralık Katsayılı Lineer Programlama (AKLP), parametrelerin kapalı reel sayı aralıklarında değişmesi halinde optimal çözüme ulaşmaktadır. AKLP modelleri için geliştirilen çözüm algoritmasının pratik yapıda olmaması ve bu modelleri çözen popüler bir bilgisayar yazılımının bulunmaması bizi elektronik tablo çözüm yöntemine götürmektedir. Bu çalışmada, AKLP modelleri kısaca tanıtılacak ve bir alternatif yöntem olarak elektronik tablo çözüm önerisinde bulunularak duyarlılık analizi yapılacaktır. AKLP lineer bir model olmasına karşın, analitik elektronik tablo modeli nonlineer olarak kurulmaktadır. Sözkonusu çözüm önerisi, yoğun rekabetin yaşandığı işletme dünyasında yöneticilerin daha ön görülü kararlar almaları için bir araç sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

doğrusal programlama

A Spreadsheet Solution Proposal for Linear Programming with Interval Coefficients and its Sensitivity Analysis

In linear programming, which has a great importance in optimization world, it is assumed that all parameters are known and fixed at spesific values. However, in real-world problems the parameters mentioned may change in spesific intervals. Linear Programming with Interval Coefficients (LPIC) reaches optimal solutions when the parameters range in specific real-valued intervals. Because of the fact that the algorithm proposed for LPIC is not so pragmatic and there is no popular software, it leads us to spreadsheet solution method. In this paper, LPIC will be briefly introduced and a spreadsheet solution will be proposed as an alternative method for LPIC and its sensitivity analysis. Despite the linearity of LPIC models, analytic spreadsheet model is nonlinear. The solution proposal presents a tool to make more insighted decisions for the managers in business world with intensive competition.

Kaynakça

AKPINAR, Haldun, 1996, Excel'de Fonksiyonlar, Veri Analizleri ve Problem Çözme, İstanbul, Alfa Yayınları.

CHINNECK J.W. ve RAMADAN K., 2000, "Linear Programming with Interval Coefficients", Journal of Operational Research Society, Vol: 51, No: 2, s.209-220.

TİMOR, Mehpare, 2001, Yöneylem Araştırması ve îşletmecilik Uygulamaları, İstanbul, İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları.

Kaynak Göster